Uit de gemeenteraad

Neen, dit is mijn wereld niet …

Alex Deyaert, gemeenteraadslid voor SVK, laat in een brief aan zijn collega-gemeenteraadsleden weten dat hij zijn ontslag aanbiedt uit al zijn functies als gemeenteraadslid van

Lees verder »
Uit de gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 25.05.2021 – 19u.30

1. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring 2. Toetreding   raamcontracten:   ICT   Stad   Brugge   /   Digitale   tv   en   digital   signage zorgbedrijf Antwerpen 3. Vernieuwen  MFC’s 

Lees verder »
Uit de gemeenteraad

Gemeenteraad 29 maart 2021

Een nieuwe visie op ‘Verbindend oppositie voeren’??? Wisselmeerderheid verwijst verschillende agendapunten naar de prullenmand. Samen voor Kruibeke, Fractie Denert en Onafhankelijk Raadslid Catherine Hermans: –

Lees verder »
Uit de gemeenteraad

Dagorde gemeenteraad 25.01.2021

1. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring 2. Kennisgevingen 3. Kennisgevingen 4. Charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ van de Vlaamse overheid – Goedkeuring 5. Belasting

Lees verder »
uncategorized

Goedgekeurde tariefreglementen

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 30.11.2020 werden onderstaande tariefreglementen goedgekeurd. – Tariefreglement gebruik gemeentelijke lokalen.  – Tariefreglement gebruik gemeentelijk feestmateriaal. – Tariefreglement verkoop

Lees verder »
Uit de gemeenteraad

Kerkfabriek Rupelmonde

Uit de gemeenteraad van 07.09.2020 onthouden we o.a. dat de kerkfabriek van Rupelmonde een bedrag van 15.000 € voorziet voor de dringende vernieuwing van de

Lees verder »
Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 29 juni 2020

*Het gemeentebestuur van Kruibeke engageert zich om een ‘aanwezigheidsbeleid’ te voeren waarbij de nadruk ligt op de verhoging van de tevredenheid en het welzijn van

Lees verder »
Uit de gemeenteraad

Virtuele gemeenteraad 25 mei 2020

° De gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het schepencollege m.b.t. de aankoop van 15.610 mondmaskers voor zijn inwoners goed en geeft hiermee gevolg aan de

Lees verder »
Wegenwerken

Max. 30 km/u op het jaagpad!

De politie vraagt om op de jaagpaden rekening te houden met de andere weggebruikers.  Pas daarom je snelheid aan (max. 30 km/u); hou voldoende afstand; blijf

Lees verder »
Jeugd

Straatraces in Rupelmonde

Bij de gemeente kwamen al meerdere klachten binnen i.v.m. overlast door straatraces in Rupelmonde.  Metingen gaven geen uitsluitsel; straatracers op heterdaad betrappen lukt niet..  Bij de geplande

Lees verder »
Cultuur

BARaBAZ ontvangt 2.500 € subsidie

BARaBAZ wordt gemeentelijk gesteund met een bedrag van 2500 €.  Zij organiseren jaarlijks in de Pastorijtuin te Bazel een kwalitatief hoogstaand cultureel programma met aanbod voor jong

Lees verder »
Covid-19

Subsidie aanvragen

enkel subsidie indien het evenement doorgaat behalve voor wat betreft het Schelleke want die krijgen sowieso een vergoeding van  € 1.210 voor het ponton vanwaar

Lees verder »
Covid-19

Belasting op de inname van het openbaar domein (marktplaatsen)

De  marktkramers    op    het    grondgebied    van    onze    gemeente    kampen    door    de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen.  De gemeenteraad heeft een voorstel van het  college van  burgemeester  en  schepenen goedgekeurd waarin staat dat de belasting op de inname van het openbaar domein  voor  het eerste  kwartaal  van  2020  slechts  wordt toegepast  voor  de  maanden  januari  en  februari,  de

Lees verder »
Covid-19

Gemeentebelasting op de inname van de openbare weg door terrassen van horecazaken, aanslagjaren 2020 tot en met 2025 – Intrekking..

De  uitbaters  van  horecazaken  op  het  grondgebied  van  onze  gemeente  kampen  door  de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen.  Door het  college  van  burgemeester  en  schepenen  werd beslist  om de gemeentebelasting op de inname van de openbare weg door terrassen van horecazaken in te trekken en dit

Lees verder »
Uit de gemeenteraad

Afbraak ’t Hoogzaal

De gemeente wenst het leegstaande gebouw ’t Hoogzaal, gelegen in de Hoogstraat te Bazel, te slopen  Dit gebouw is reddeloos verloren wegens verwaarlozing sedert meerdere

Lees verder »
Uit de gemeenteraad

Invoeren van een zone 30

In overeenstemming met het mobiliteitsplan van de gemeente Kruibeke wordt een zone 30 ingevoerd in de Nieuwstraat, Robrecht De Frieslaan, Graaf van Vlaanderenlaan, Kouterstraat, Gravin

Lees verder »
Covid-19

Vrijstelling van huurgelden

Door de uitbraak van het Coronavirus wordt een aantal van onze huurders geconfronteerd met een verplichte sluiting. De gemeente wil de betrokken sportverenigingen  en jeugdverenigingen volledig

Lees verder »
Wat doet Kruibeke voor haar inwoners?
Covid-19

Huisartsenwachtpost

In het kader van COVID-19 werd door de gemeente Kruibeke  een huisartsenwachtpost ingericht.  Deze wachtpost moest onmiddellijk inzetbaar zijn tijdens de periode van de start van de lockdown

Lees verder »