Afbraak ’t Hoogzaal

De gemeente wenst het leegstaande gebouw ’t Hoogzaal, gelegen in de Hoogstraat te Bazel, te slopen  Dit gebouw is reddeloos verloren wegens verwaarlozing sedert meerdere jaren. Het gebouw voldoet ook totaal niet aan de hedendaagse noden als ontmoetingsruimte en al zeker niet als fuifzaal. De grond zal worden verkaveld en verkocht. Er wordt tegelijkertijd geïnvesteerd […]

Ondersteuning evenementen

In het verleden gebruikten verschillende verenigingen de gemeentelijke lichte vrachtwagen met laadklep om materiaal te kunnen vervoeren voor hun evenement.  Hierdoor kon de gemeentelijke technische dienst dikwijls geen gebruik meer maken van dit voertuig voor de uitoefening van hun dagdagelijkse taken.  Hiervoor werd een oplossing gezocht en gevonden.  De gemeente verleent één keer per jaar een financiële tussenkomst […]

Invoeren van een zone 30

In overeenstemming met het mobiliteitsplan van de gemeente Kruibeke wordt een zone 30 ingevoerd in de Nieuwstraat, Robrecht De Frieslaan, Graaf van Vlaanderenlaan, Kouterstraat, Gravin Margaretlaan, Filips de Stoutelaan en de Olympiastraat. Tegelijkertijd zal er een proefproject worden opgestart voor wat betreft de Geeraard de Cremerstraat om te zien of een zone 30 daar ook […]

Vrijstelling van huurgelden

Door de uitbraak van het Coronavirus wordt een aantal van onze huurders geconfronteerd met een verplichte sluiting. De gemeente wil de betrokken sportverenigingen  en jeugdverenigingen volledig vrijstellen van huurgeld en de betreffende horecazaken vrijstellen voor 50  procent van het huurgeld zolang de Covid-19-crisis duurt.  Deze regeling gaat in vanaf 1 maart tot het eind van de maand waarin […]

Corona-cadeaubon voor de inwoners van Kruibeke

Om het inkomensverlies van de Kruibeekse handelaars en van onze Om het inkomensverlies van de Kruibeekse handelaars en van onze inwoners een klein beetje te compenseren krijgt elk gezin met een brievenbus in onze gemeente een Corona-cadeaubon.  Je kan die gebruiken voor aankopen bij onze lokale handelaars. Het waarde-bedrag van deze bon bedraagt 15 €. Daarnaast kan […]

Huisartsenwachtpost

Wat doet Kruibeke voor haar inwoners?

In het kader van COVID-19 werd door de gemeente Kruibeke  een huisartsenwachtpost ingericht.  Deze wachtpost moest onmiddellijk inzetbaar zijn tijdens de periode van de start van de lockdown tot 10 dagen nadat de Federale fase van de COVID-19 uitbraak wordt beëindigd. De gemeente heeft, na overleg met de Firma Hertsens Beheer, gekozen om deze wachtpost onder te brengen […]

Vervanging van de conventionele verlichting rond het voetbal van KOFC Rupelmonde

Op het voetbalveld wordt de conventionele verlichting van het grote plein en het klein oefenveld vervangen door led-verlichting.  Deze is  voorzien van een intelligent management systeem (dit zorgt er voor dat er enkel licht is als er gespeeld wordt). Hiervoor zullen zowel de palen als de verlichtingsarmatuur vervangen worden.

Tijdelijke vervanging van een gemeenteraadslid

Raadslid en schepen Kamiel Van Gheem wordt wegens verlenging van ziekte verder vervangen als gemeenteraadslid door Emilie Vergauwen.  De bevoegdheden die hij als schepen toegewezen kreeg, worden – voor de duur van zijn vervanging – onder de andere schepenen verdeeld.