Asfaltstrook achter de witte varkensruggen

Op dit ogenblik is men volop bezig met het aanleggen van een asfaltstrook achter de witte varkensruggen langsheen het traject Lange Heihoekstraat, Molenberg, Doorn en Kattestraat. De gemeente gaat nu ook een ontwerper aanstellen voor de aanleg van comfortstroken op het kerkplein in Kruibeke. Dat zal voor fietsers een belangrijke verbetering zijn.  Verder worden ook de […]

Coronahinderpremies

Fijn om weten: ondernemers  uit  Kruibeke vroegen tot op 4 april 2020 212 Coronahinderpremies  (4000 €); hiervan zijn er reeds 171 uitbetaald door de Vlaamse Regering .  Deze hinderpremie is bedoeld voor ondernemers die verplicht hun activiteit moeten stopzetten door de Coronamaatregelen van de Federale Regering.  Vanaf 6 april ontvangen deze ondernemers een dagver- goeding van 160 € per dag […]

Vluchteling maakt mondmaskers voor de gemeente.

Een vluchteling die in het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) verblijft, heeft aangeboden om stoffen mondmaskers te maken.  Hij is kleermaker van beroep en wil iets terug doen voor onze gemeente.  Ondertussen is hij volop bezig.

100 jaar vrouwenstemrecht

In de digitale  Museumecho nr. 68 (mei 2020) van de Heemkundige Kring verscheen  een interessant artikel over ‘100 jaar vrouwenstemrecht’.   De echo wordt op eenvoudige  aanvraag  bij heemkunde.wissekerke1@gmail.com maandelijks naar uw  e-mailadres verstuurd.

Gratis Mondmaskers ter beschikking van kwetsbare gezinnen.

Kruibeke Solidair, Femma en het Fonds 9150 maken samen mondmaskers.  Na hun oproep boden zich  in Ons Huis meer dan 35 vrijwilligers aan om thuis te naaien en te stikken. Ze kregen een pakket stof samen met een kleine handleiding.  De eerste 300 mondmaskers deelt men gratis uit aan kwetsbare gezinnen in de gemeente.  De rest kan je kopen […]

245 Speelpakketten voor kwetsbare gezinnen.

Het OCMW stelde 245 knutsel- en speelpakketten samen die werden uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen; momenteel is daar zeker ook meer nood aan speelgoed om de kinderen bezig te houden.

Kruibeke Solidair

Tot op heden zijn er via Kruibeke Solidair  voedselpakketten uitgedeeld aan 126 gezinnen.  Via de Babbelbox voerden 19 vrijwilligers 75 gesprekken met mensen die lieten weten dat ze zich vereenzaamd voelden.  3 Mensen dienden een aanvraag in om boodschappen te leveren

Steunmaatregelen voor mensen met een leefloon of schuldbemiddeling.

Het OCMW van Kruibeke maakt 36.000 euro vrij om mensen met een leefloon of in schuldbemiddeling extra bij te staan tijdens de coronacrisis.  Er wordt steun voorzien aan 185 gezinnen die een premie ontvangen van 40 euro per volwassene en 20 euro per kind.  In totaal gaat het om zo’n 10.000 euro per maand die wordt uitgedeeld […]

Veerboot en/of waterbus enkel woon-werkverkeer.

De politie deelt verder nog mee dat de veerboot (ook de Waterbus) enkel kan genomen worden voor woon-werkverkeer en essentiële verplaatsingen.  Het aantal passagiers wordt beperkt zodat iedereen de afstand van 1,5 m kan respecteren;  Net zoals op het openbaar vervoer moet je er een mondmasker of sjaal dragen die je neus en mond bedekt.

Max. 30 km/u op het jaagpad!

De politie vraagt om op de jaagpaden rekening te houden met de andere weggebruikers.  Pas daarom je snelheid aan (max. 30 km/u); hou voldoende afstand; blijf steeds uiterst rechts op de rijbaan, ook in bochten; laat geen afval achter; leef de verkeersborden na; respecteer elkaar.