Jaarlijks afscheidsfeestje Radio Barbier

Radio Barbier zendt nog tot en met vrijdag 26 juni uit vanuit het Kasteel Wissekeke via 87,6 FM, via livestream en via het Barbier Videokanaal.  Het jaarlijks terugkerend evenement werd ook nu weer met veel enthousiasme begroet en beluisterd door de Kruibenaren en andere Waaslanders.  Normaal worden deze tijdelijke uitzendingen afgesloten met een gratis evenement.  […]

Uitbreiding sporthal ‘ De Dulpop

De werken aan de sporthal ‘De Dulpop’ zitten er op. Bovenop de bestaande kleedkamers is er een verdieping bijgebouwd.  Deze extra ruimte zou in eerste instantie vooral bedoeld zijn voor dans maar ook andere sportclubs en scholen zullen er dankbaar gebruik van kunnen maken.  De nieuwe zaal heeft een oppervlakte van  310 m² en kan […]

Gesubsidieerd fuiven ?

Om het gebrek aan een fuifzaal te compenseren heeft de gemeente Kruibeke een nieuw subsidiereglement goedgekeurd. Hierbij kunnen de jeugdverenigingen een subsidie krijgen van 70% van de huurkosten voor een tent of de huur van een privé- zaal. De subsidie is beperkt tot een bedrag van 400 €.  De gemeente heeft hiervoor een budget voorzien […]

Kloosterdam in Kruibeke

In de Kloosterdam in Kruibeke wordt, op voorstel van de technische dienst, de dolomietverharding vervangen door gerecupereerde kleiklinkers. Die vervanging gebeurt na heel wat klachten van de bewoners over de slechte toestand van de verharding in hun straat. De kleiklinkers zijn afkomstig van het rioleringsproject in de Nieuwstraat.  Daarnaast wordt regenwater afgeleid naar de naastliggende […]

Te druk in de Kruibeekse Polder?

Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) organiseert jaarlijks een groots feest doorheen de Scheldevallei.  Heel wat dorpen om en rond de Schelde organiseren dan verschillende activiteiten.  Nu dit o.w.v. Corona niet kan doorgaan heeft de organisatie een nieuw initiatief genomen.  Op haar website zijn verschillende fiets- en wandelroutes te vinden langs de Scheldevallei.  Van alle Wase deelnemers […]