Practische probleemjes tijdens GR van 30/11/20

Hoe organiseer je een ‘geheime stemming’  tijdens een online-gemeenteraad? Tijdens de gemeenteraadszitting van 30.11.2020 kwam het op een gegeven moment  tot een probleempje toen door de  oppositie gevraagd werd een ‘geheime stemming’ (met briefjes dus) te houden.  Het ging toen immers over personen en dan moet er geheim gestemd worden.   Maar hoe doe je […]

Tegemoetkoming Diftar om medische redenen.

Aangezien Kruibeke vanaf 2021 met containers (diftarsysteem) gaat werken voor het ophalen van restafval is het niet meer mogelijk om gratis huisvuilzakken te geven aan wie voorheen een tegemoetkoming kreeg om medische redenen. Toch wenst het gemeentebestuur deze financiële tegemoetkoming te behouden.  Daarom keurde de gemeenteraad tijdens haar zitting van 30.11.2020 een voorstel goed om […]

Kwaliteitspremie voor kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters!

De Kruibeekse onthaalouders krijgen momenteel, via het OCMW, een kwaliteitspremie.  De gemeenteraad keurde in haar zitting van 30.11.2020 het voorstel van de dienst ‘Huis van het Kind’ goed om alle opvanginitiatieven op uniforme wijze nog eens extra te ondersteunen.  Zo kunnen alle aanbieders van kinderopvang gratis aansluiten bij de vormingen en netwerkmomenten die door de […]

Financiële bijdrage referentiearts.

Elk lokaal bestuur heeft tijdens Covid pandemie een referentiearts toegewezen gekregen. Deze arts ondersteunt het lokaal bestuur in de strijd tegen het virus en heeft hierbij een zeer belangrijke en cruciale rol.  De eerstelijnszone stelt voor dat de gemeente hier een financiële bijdrage voor levert van 750 euro per maand (3 uur/week). Men gaat ervan […]

Vrijstelling Huurgelden

 De gemeenteraad keurde gisteren 30/11 de vrijstelling van huur goed voor alle sportverenigingen, jeugdverenigingen en horecazaken die gebruik maken van gemeentelijke gebouwen.  Deze vrijstelling loopt zo lang de tweede golf van deze crisis duurt en de verstrengde maatregelen van de federale en regionale overheden gelden.  Deze vrijstelling gaat in van 1 november 2020 tot zolang […]