Zorg dat je gezien wordt!

De politiezone Kruibeke / Temse is gestart met het project “zorg dat je gezien wordt”.  Er werden op verschillende plaatsen in de zone controles op de fietsverlichting gehouden.  Toch blijken nog altijd mensen niet in orde te zijn met de verlichting op hun fiets.  Er werden in totaal 251 fietsers tegen gehouden en gecontroleerd.  Twee […]

Vrijwilligers gezocht

#KruibekeSolidair zoekt opnieuw vrijwilligers die elke week een babbeltje willen doen per telefoon met iemand die nood heeft aan een gesprek. Voel je je geroepen om daar tijd voor vrij te maken, neem dan contact op met Lies via inloophuis@kruibeke.be of via 0474 94 87 74. Op die manier zorgen mensen in Kruibeke voor mekaar! […]

Komt er een tweede “marathon van Kruibeke” in 2021?

Omwille van corona komt er in 2021 geen échte marathon in Kruibeke.  De organisatoren voorzien echter wel in een oefenparcours en dit ter voorbereiding op een tweede volwaardige editie in 2022.  Dit parcours zal beschikbaar zijn vanaf 27 februari en blijft liggen tot en met 7 maart. Iedereen kan van deze “Free Edition” gebruik maken […]

Goedgekeurde tariefreglementen

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 30.11.2020 werden onderstaande tariefreglementen goedgekeurd. – Tariefreglement gebruik gemeentelijke lokalen.  – Tariefreglement gebruik gemeentelijk feestmateriaal. – Tariefreglement verkoop huisvuilzakken en gebruik ondergrondse sorteerstraten en Diftarcontainers voor GFT- en restafval per 1 januari 2021.  – Subsidiereglement ondersteuning evenementen. – Verdeling middelen uit het Coronanoodfonds – Cultuur, jeugd, sport en […]