Subsidie Noodwoningen goedgekeurd.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, kent aan 73 projectvoorstellen een totaal van 11.026.338,72 € euro aan subsidies toe voor de realisatie van noodwoningen. In juni 2020 werd een eerste projectoproep voor noodwoningen in Vlaanderen gelanceerd. Met deze projectoproep wordt het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet bestaande en/of verplaatsbare) noodwoningen gestimuleerd. […]

DAGORDE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 21.12.2020

Gemeenteraad. 1. Verslag van de vorige zitting – goedkeuring. 2. Kennisgevingen. 3. Gemeentepersoneel – aanpassing arbeidsreglement – goedkeuring. 4. Gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling – goedkeuring. 5. Kwartaalrapportering financieel directeur Q3/2020 GEM – kennisgeving. 6. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2 OCMW Kruibeke – goedkeuring. 7. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging 1 AGB Kruibeke – goedkeuring. 8. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging […]

Politie en corona in Kruibeke Stand van zaken op 13/12/20

In de politiezone Kruibeke – Temse werden in de periode van 1 november tot 9 december 271 corona-overtredingen vastgesteld. In Kruibeke waren er 24 inbreuken tegen de avondklok, 1 tegen het samenscholingsverbod, 8 tegen het niet-dragen van een mondmasker. Het beleid in de zone is ‘nultolerantie’ : de mensen zouden de regels nu toch wel […]