mercatoreiland

De Waterkering in Rupelmonde is afgewerkt!

Bron : Bericht van de Vlaamse Waterweg van 26.01.2021- vlaamsewaterweg.be

Om de omgeving te beschermen tegen overstromingen, werd de waterkering tussen de monding van de Vliet en de vroegere scheepswerf van Rupelmonde verhoogd tot 8.35 m TAW (*) over een lengte van bijna 400 meter.

De werken aan de Scheldedijk in Rupelmonde, die vorig jaar in augustus zijn begonnen, kaderen in het Sigmaplan dat de omgeving van de Schelde en haar bijrivieren moet beschermen tegen overstroming. Om dezelfde reden werd ook een nieuwe inwateringsconstructie afgewerkt, zodat bij hoogtij het water van de Schelde naar de Vliet kan stromen.  De bestaande uitwaringssluis in de kofferdam van de Vliet, zal in de toekomst nog enkel dienen om water naar de Schelde te voeren.  Bij dit Sigmaproject werd niet alleen ingezet op veiligheid, maar ook op erfgoed.

Een uniek stukje geschiedenis

Een deel van de Vliet blijft net onderhevig  aan de getijden, al zal dit op een meer gecontroleerde manier gebeuren.  De historische Getijdenmolen – de enige nog werkende in Europa – wordt hierdoor in zijn oude glorie hersteld.  De molen stond al een hele tijd stil, omdat de bestaande uitwateringssluis niet geschikt was om ook in te zetten voor inwatering.  Door de bouw van een inwateringsconstructie kan er bij hoogtij opnieuw Scheldewater in de Vliet stromen en is de molen weer helemaal klaar om te malen op het getij.

Verhard jaagpad

Langs de Schelde werd een onverhard jaagpaadje verbreed en geasfalteerd.  Dat biedt de vele fietsers in de regio een gloednieuwe verbinding tussen het veer Rupelmonde-Wintam en het dorp Rupelmonde enerzijds, en de Polders van Kruibeke anderzijds.  De vroegere trage weg langsheen de Vliet zou voortaan voorbehouden blijven voor wandelaar.

Herinrichting Mercatoreiland.

De Sigmawerken vormen de eerste fase van een ruimere herinrichting van deze zone.  Aquafin zal nog een leiding aanleggen om de Getijdenmolen aan te sluiten op de riolering.  De gemeente Kruibeke grijpt de verhoging van de Scheldedijk aan om het Mercatoreiland een facelift te geven.  Daarnaast komt er nog een fiets- en wandelverbinding tussen de kofferdam en de wandeldijk over de Vliet.  Een centrale zone op het eiland wordt voorzien voor lokale evenementen.  Onder de imposante treurwilg wordt een ontmoetingsplaats met zitbanken ingericht.  Tenslotte wordt de overige oppervlakte onthard en vervangen door gras.  Deze werken zullen starten in de lente van 2021.

(*) boven de zeespiegel.  TAW vertegenwoordigt de hoogte in meter, boven het laagwaterpeil in Oosten

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email