Coachingtraject ‘Mooimakers’ – Actieplan.

Om de problemen rond zwerfvuil en overlast aan te pakken heeft de gemeente Kruibeke zich ingeschreven bij ‘Mooimakers’ om deel te namen aan een coachingtraject. Gedurende 3 jaar zal een coach van Mooimakers de gemeente begeleiden en een doelgerichte aanpak van de problematiek uitwerken.  Op die manier hoopt de gemeente ‘sluikstort en zwerfvuil’ drastisch te […]

ONVERWACHTE MEEVALLER

Nu het Gecontroleerd Overstromingsgebied Polders van Kruibeke definitief afgewerkt is werd opnieuw een inventaris gemaakt van de wegen, grachten en dijken die nog in gemeentelijk bezit zijn.  Hierbij kwam tot uiting dat er toch nog een aantal restgronden in het bezit van de gemeente waren. De Vlaamse Waterweg stelde daarop de vraag aan de gemeente […]

‘Geen woorden maar daden’ dacht de burgemeester!

R O N D E 1 Deze foto’s kunnen misschien dienst doen bij de discussie over zin en onzin van een GAS reglement. Soms zeggen enkele foto’s meer dan vele duizenden woorden! R O N D E 2 : zoek ook hier burgemeester Dimitri Van Laere !

Polders op slot?

Wordt dit het ultieme ‘doemscenario’ voor onze Kruibeekse polders?  We hopen het niet. Maar toch… door de massale toestroom van wandelaars en fietsers naar deze droomlocatie, om tijdens corona van de frisse polderlucht te genieten,  is er een gigantisch ‘overlastprobleem” ontstaan. Meer en meer bezoekers laten hun afval gewoon achter midden in het groen.  De […]

Zit er een vos in ’t Kortbroek?

De gemeente Kruibeke nodigt het ganse gezin uit om, samen met de vos, op zoek te gaan naar een heerlijke maaltijd. Er is een bewegwijzerde route, vertrekkend aan de wilgentunnel op de Scheldelei in Kruibeke.  Daar vind je ook het infobord  met uitleg over de bewegwijzerde route van ongeveer 3 km.  Onderweg kan je theaterfragmenten […]

‘ t Bezeplein’ in de Cauterhoek .

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting heeft een beheerder/gebruiker aangesteld ten behoeve van de realisatie van een ecologisch en duurzaam landbouwproject in de Cauterhoek te Kruibeke.   De Huisvestingsmaatschappij stelt hiervoor ca. 8.343 m2 grond ter beschikking ter hoogte van de Moortelstraat/Julianus Severinstraat.  Omdat er voorlopig geen bouwplannen zijn  op dit braakliggend stuk bouwland wordt het gratis […]

Mieke, hou je vast aan de takken van de bomen….

De gemeente heeft onder de treurwilg op het Mercatoreiland een infobord geplaatst waarop staat dat het misschien een raar zicht wordt nadat de boom gesnoeid zal zijn.  Het is écht nodig om deze waardevolle boom gezond te houden en hem zo verder te begeleiden naar een hoge leeftijd… Voor wandelaars en voorbijgangers zal het inderdaad […]

Begeef je (nog) niet op glad ijs!

Deze morgen is het gemeentelijk duikteam de vijver aan het kasteel Wissekerke (De Vaart) ingedoken om de ijsdikte te meten. Tot onze grote spijt is het water richting brug nog niet volledig dicht.  De zwanen en eenden houden het wak vrij. Het ijs is het dikst tegenover ‘De Schuur’. Spijtig genoeg moest daar vastgesteld worden […]

Geef uw mening !

De inwoners van de Wijnakkershoek kregen een brief in de bus met de vraag om hun mening te geven over een aantal voorstellen ter “vergroening Wijnakkers”. De gemeente wil de restpercelen die ze in deze Bazelse wijk heeft  meer ‘ecologisch’ inrichten.  In die optiek doet zij in haar schrijven 3 voorstellen waarover zij de mening […]

De gemeente koopt 100% lokaal opgewekte groene stroom.

Vorige week keurde de raad van bestuur van Interwaas de groepsaankoop goed voor levering van 100% lokaal opgewekte groene stroom.  Dit gebeurde in het kader van Waasland Klimaatland, een regionaal klimaatproject dat tot doel heeft de klimaatdoelstellingen in het Waasland te realiseren.  Waasland Klimaatland is een samenwerking tussen 11 gemeenten, Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen. […]