Neen, dit is mijn wereld niet …

Alex Deyaert, gemeenteraadslid voor SVK, laat in een brief aan zijn collega-gemeenteraadsleden weten dat hij zijn ontslag aanbiedt uit al zijn functies als gemeenteraadslid van Kruibeke. In een brief drukt hij zijn ontgoocheling uit over de werking van de politiek in Kruibeke.  Te veel negativisme en soms regelrechte haat tegenover andere mensen komt hoe langer […]

Verslag Gemeente- en OCMW-raad van maandag 28.06.2021

Verslag gemeenteraad. Woord van de burger: Mevrouw Isolde Coens doet namens Vrouw en Maatschappij een oproep om ook in Kruibeke te starten met de zogenaamde ‘gele brooddozen”.  Bedoeling van deze actie is om o.a. de medische gegevens van hulpbehoevende personen in een ‘gele brooddoos’  te steken en deze te bewaren in de koelkast van betrokkene.  […]

Dagorde Gemeente- en OCMW-raad van maandag 28.06.2021

Dagorde gemeenteraad. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring. Kennisgevingen – Financieel kwartaalrapport Q1/2021 – Kennisname. Rapport over de organisatiebeheersing. – Kennisname. Algemeen Directeur – Openverklaring. Belastingen op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein – Wijziging. Gemeentebelasting voor standplaatsen op markten en circussen – Wijziging;. AGB Kruibeke : NBB-Jaarrekening 2020 – Goedkeuring. Renteloze lening […]

Verslag van de digitale gemeenteraad 25.05.2021 om 19u.30

Verslag van de vorige zitting – Goedgekeurd. 2.   Toetreding   raamcontracten:   ICT   Stad   Brugge   /   Digitale   tv   en   digital   signage zorgbedrijf Antwerpen – Goedgekeurd. De dienst ICT stelt voor om als gemeente beroep te doen op de stad Brugge en het Zorgpunt Antwerpen als opdrachtencentrale voor diverse leveringen en diensten inzake informatica.  Wat de overeenkomst met […]

Kort verslag gemeentelijke commissie van 17.05.2021

Tijdens de gemeentelijke commissie van 17.05.2021 stonden volgende punten op de dagorde : Ibogem: toelichting bij de nieuwe inrichting van het containerpark in Rupelmonde. De heer Wim Beeldens (Ibogem) geeft een uiteenzetting bij de nieuwe organisatie van het containerpark in Rupelmonde.  Een belangrijk punt daarbij is dat de niet-betalende zone die zich nu vóór de […]

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Kruibeke op 25.05.2021

Volgende punten staan op de dagorde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn : Goedkeuring notulen Advies jaarrekening en voorschot dienst schuldbemiddeling Waasland. Housing First binnen het Waasland – Goedkeuring. Jaarrekening 2020 deel OCMW – Vaststelling. Kennisnemingen. Volgende punten staan op de dagorde van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Kruibeke : Verslag van de vorige zitting. BBC-jaarrekening […]

Dagorde gemeenteraad 25.05.2021 – 19u.30

1. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring 2. Toetreding   raamcontracten:   ICT   Stad   Brugge   /   Digitale   tv   en   digital   signage zorgbedrijf Antwerpen 3. Vernieuwen  MFC’s  en  printers  via  raamcontract  Creat-Farys  –  huurformule  met  een termijn van 60 maanden 4. Jaarrekening 2020 deel OCMW – goedkeuring 5. Jaarrekening 2020 deel gemeente – vaststelling 6. Bruikleenovereenkomst Stichting […]

Weetjes uit de digitale gemeenteraad van 26/4/2021

WOORD VAN DE BURGER Bij het begin van de gemeenteraad vroegen en kregen 2 bezorgde burgers (Toon De Bock en Dries Van Wouwe) het woord.  Zonder een partij of een persoon te viseren riepen zij op tot meer ‘verbinding’ bij de zittingen van de gemeenteraad en vragen zij een andere toon bij de onderlinge communicatie.  […]

Gemeenteraad 29 maart 2021

Een nieuwe visie op ‘Verbindend oppositie voeren’??? Wisselmeerderheid verwijst verschillende agendapunten naar de prullenmand. Samen voor Kruibeke, Fractie Denert en Onafhankelijk Raadslid Catherine Hermans: – verwierpen het voorstel van de stemgerechtigde leden van de Kruibeekse adviesraad voor toerisme om Monique Meersmans en Wendy Buytaert respectievelijk tot voorzitter en ondervoorzitter te benoemen.  Volgens hen werd de […]