phpptfrM6_5f63447881736_5f6344df9b3fd

1 Jaar Corona in Kruibeke: een onderzoek

Radio 2 peilde, in samenwerking met het Centrum voor Lokale Politiek van de universiteit Gent, bij de burgemeesters naar de impact  van de Coronacrisis op de diverse Vlaamse en Brusselse gemeenten. Er werd gekozen om de burgemeesters te bevragen omdat zij de onmisbare schakel zijn tussen inwoners en de Vlaamse overheid. Zij moeten immers de opgelegde maatregelen uitvoeren en opvolgen zoals het sluiten van de kappers, het beperken van het aantal genodigden op begrafenissen tot de verspreiding van mondmaskers. Zij krijgen ook de klachten van bezorgde mensen te horen. Meer dan 90 % van de burgemeesters nam deel aan dit onderzoek. De cijfers voor Kruibeke zijn de volgende:

 • Aantal inwoners Kruibeke : 16.846
 • Totaal aantal besmettingen : 940 (tot 22.02.2021 – bron: Sciensano)
 • Gemiddeld aantal overlijdens per jaar : 162 (periode 2017-2019 – Bron Statbel)
 • Totale aantal overlijdens 2020 : 183 (bron: Statbel)
 • Percentage oversterfte 13 % (niet enkel door Corona)

De onderzoekers peilden ook naar maatregelen die gemeente al dan niet nam ivm eenzaamheid, armoede, lokale middenstand en het verenigingsleven  en naar de mogelijke weerslag hiervan op de begroting en geplande investeringen.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is er van overtuigd dat eenzaamheid en armoede in de gemeente Kruibeke toenamen en nog zullen toenemen. Er werden verschillende initiatieven genomen om hieraan te verhelpen zoals:

 • Oudere mensen werden opgebeld om te polsen of alles in orde was;
 • De oprichting van Kruibeke Solidair waar verschillende initiatieven worden gecoördineerd om de eenzaamheid tegen te gaan;
 • Ieder gezin Nieuwjaarswensen bezorgen.

 Om de armoede te verkleinen nam de gemeente volgende initiatieven:

 • Meer voedselpakketten werden bedeeld;
 • Er kwam extra materiële ondersteuning  vanuit het OCMW
 • Kansarme gezinnen met kinderen kregen laptops

De lokale ondernemers kregen extra steun o.m. door:

 • De bedeling van aankoopbonnen om te gebruiken bij lokale handelaars;
 • Er werd uitstel of tijdelijke schrapping van lokale belasting verleend;
 • Campagnes zoals ‘Winkelhieren’ werden ondersteund.

Ook de verenigingen werden niet vergeten door

 • Het gratis gebruik van de gemeentelijke infrastructuur
 • Extra subsidiëring

‘Dit alles heeft uiteraard een negatieve impact op de gemeentebegroting, maar geplande investeringen werden vooralsnog niet uitgesteld’ aldus burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA).

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email