Markten_2

Belasting op de inname van het openbaar domein (marktplaatsen)

De  marktkramers    op    het    grondgebied    van    onze    gemeente    kampen    door    de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen.  De gemeenteraad heeft een voorstel van het  college van  burgemeester  en  schepenen goedgekeurd waarin staat dat de belasting op de inname van het openbaar domein  voor  het eerste  kwartaal  van  2020  slechts  wordt toegepast  voor  de  maanden  januari  en  februari,  de maand maart wordt vrijgesteld. Het tweede en derde kwartaal van 2020 zal helemaal worden vrijgesteld.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email