downloaden-5

BRIEF VAN BURGEMEESTER DIMITRI VAN LAERE

Lieve Kruibekenaren

Ik had het liever anders gezien maar de recente ontwikkelingen zetten ons allen weer met de voeten op grond.  Na 4 fases van milderen van de federaal opgelegde corona maatregelen is het einde bereikt van de versoepelingen.  De wetenschappers hebben ons duidelijk en meerdere malen gewaarschuwd dat deze situatie zich kon voordoen en nu is het zover. 

De Covid 19-gevallen stijgen terug op onrustwekkende manier.  Gelukkig is onze gemeente tot nu toe weerom gespaard gebleven van een ernstige heropflakkering maar wat nog niet is gebeurd kan nog altijd gebeuren in de nabije toekomst. 

Daardoor heb ik besloten, in samenspraak met gemeentelijke crisis-cel, om gepaste maatregelen te nemen.  Niet omdat ik dit graag doe maar wel omdat het noodzakelijk is.  In teveel gevallen werden de maatregelen waarbij er op ons aller burgerzin werd gerekend met de voeten getreden.  Al meerdere keren werden overtredingen vastgesteld en werden boetes opgelegd. 

Via alle gemeentelijke infokanalen werden ondertussen de nieuwe corona maatregelen duidelijk bekend gemaakt en ik vraag u met aandrang deze stipt te volgen. 

Het virus heeft toch wel duidelijk gemaakt dat we niet als individu kunnen handelen om de verspreiding tegen te gaan maar wel dat we als gemeenschap de nodige alertheid en aandacht moeten hebben.  Enkel door samen te werken en samen alle voorschriften te volgen kunnen we het virus inperken.  We hebben in het verleden al bewezen dat we het kunnen.  Dat we hiervoor een deel van onze persoonlijke vrijheden even aan de kant moeten zetten door een strikte zelfdiscipline, is nu eenmaal een feit. 

Vrijheid staat hoog in ons vaandel en wij Vlamingen, Belgen, Europeanen en wereldburgers hebben vaak moeite met een beperking van onze vrijheid.  In het verleden hebben we meermaals moeten vechten om onze vrijheid te verkrijgen of te  behouden maar dat was een andere soort strijd, gestreden door een andere generatie.  Een fysieke strijd tegen een zichtbare vijand.  Nu moeten we allen ten strijde trekken tegen een onzichtbare vijand, één met minstens even desastreuze gevolgen als een gewone oorlog behalve dat onze fysieke goederen niet worden bedreigd maar wel onze gezondheid en die  van allen rondom ons.  Deze onzichtbare vijand heeft het voordeel dat zijn verwoestende kracht niet zichtbaar is totdat er in onze naaste omgeving iemand getroffen wordt.  Dit brengt met zich mee dat velen de ernst van de situatie nog niet inzien.  Toch is het zo dat het virus actief blijft en blijft sluimeren zolang niet alle voorschriften stipt worden gevolgd.  We hebben al eens een veldslag gewonnen maar de oorlog is nog niet voorbij.

Ik druk u allen dan ook op het hart om de ernst van de situatie volledig te beseffen. 

Om u hierbij te helpen zijn er strikte corona maatregelen getroffen op gemeentelijk, provinciaal en federaal vlak.  Deze maatregelen zijn er niet om  u allen het leven moeilijk te maken maar om zo snel mogelijk de epidemie in te dijken en te overwinnen.  Doen we dit niet dan zullen we nog jarenlang met de gevolgen geconfronteerd worden.

Ik vraag u dus met aandrang:

  • Beperk uw sociale contacten.  De bubbel van 15 verschillende contacten per week is dan wel federaal opgelegd maar wordt door de wetenschappers als onvoldoende gezien.  Indien mogelijk beperk uw bubbel tot uw gezin eventueel uitgebreid met maximaal 2 personen.
  • Volg deze 6 gouden regels:
  • Draag zoveel mogelijk uw mondmasker ook op plaatsen waar het niet verplicht is, zo bescherm je je medeburgers en geef je het signaal dat je vastberaden bent het virus te overwinnen. 
  • Zorg in ieder geval dat je steeds een mondmasker op zak hebt zodat je het kan opzetten wanneer nodig. 
  • Was je handen zoveel mogelijk.
  • Behoud de afstand van minimaal 1,5 meter.
  • Vermijd contacten met mensen die tot risicogroepen behoren.
  • Indien mogelijk spreek buiten af, draag je mondmasker, beperk je bubbel.
  • Probeer zo veel mogelijk ‘in je kot’ te blijven.  Ik weet dat het in deze vakantie- periode moeilijk is, maar naleving van deze regel voorkomt misschien dat we naar nog hardere maatregelen zullen moeten grijpen.
  • Heb respect voor elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Het is ook niet van harte maar wel noodzakelijk dat alle evenementen worden geannuleerd tot 31 augustus en indien zou blijken dat dit nog moet verlengd worden dan zal er een annulering van alle evenementen komen zonder uiterste datum.

Ik vind het bijzonder jammer voor alle inwoners en groepen die reeds bezig zijn of waren met het organiseren van evenementen binnen onze gemeente maar de huidige situatie verplicht ons tot deze drastische maatregelen.

Ik doe ook een duidelijke oproep aan alle horecazaken binnen onze gemeente.  Ik begrijp volledig dat na een lange sluiting van onze cafés en restaurants, de drang om te heropenen hoog was.  Niet enkel om het hoofd boven water te kunnen houden maar ook om onze inwoners en de bezoekers van onze gemeente te kunnen voorzien van een gezellig verblijf met de nodige sociale contacten. Aan de heropening werden strenge voorwaarden gekoppeld die nu recentelijk nog werden verstrengd.  Deze moeten gevolgd worden; er blijkt trouwens dat de meeste nieuwe covid-19 gevallen voorkomen bij de jongere generatie en dat deze waarschijnlijk het gevolg zijn van contacten op feestjes, cafébezoek, kleine evenementen…. waar de regels met de voeten werden getreden.

Ik ga er van uit dat op dit moment nu wel iedereen op de hoogte is van de maatregelen. 

Ik maak bij deze nog eens duidelijk dat er controles komen en dat bij vaststelling van eender welke overtreding (bv. niet respecteren van mondmaskerplicht, sluitingsuur, bediening aan tafel, maximaal 15 personen per tafel, maximaal aantal bezoekers, ontbreken van registratie,…) er niet enkel een boete zal zijn voor de bezoeker (€ 250 per persoon) maar ook voor de uitbater (750 € ), dat er PV zal worden opgesteld en dat de zaak voor minimaal 1 maand wordt gesloten.

Dus: bezoekers maak het de uitbaters niet moeilijker dan het nu al is en respecteer de corona maatregelen.  Zo help je niet alleen jezelf maar ook onze lokale horeca-uitbaters.

Ik reken op ieders burgerzin en verantwoordelijkheid om deze epidemie uit de wereld te helpen.  Zoals het er nu voorstaat staan we nog maar aan het begin van de tweede golf.  Laat ons hopen dat we deze samen nog kunnen indijken en dat hij niet sterker wordt dan de eerste golf.

Ik en het voltallige gemeentebestuur, samen met de gemeentelijke diensten staan klaar voor jullie allen.  Samen komen we er wel. Help elkander waar mogelijk.  Toon begrip voor elkaar, wees hoffelijk en gebruik je gezond verstand.

Dimitri Van Laere

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email