phpARjiUf_5cb4751f5ff05_5cb47539ed37c

Burgemeester Dimitri Van Laere reageert op kritiek

Lieve Kruibekenaren,

Er bestaat heel wat commotie over de verstrengde maatregelen die opgelegd werden in onze mooie gemeente. Volgens velen komen deze maatregelen te vroeg of zijn ze te strikt. Uit ervaring weten we echter dat de overheid al meerdere malen te laat heeft gereageerd op alarmsignalen waardoor de negatieve gevolgen tot op heden voelbaar zijn in onze samenleving. We weten ondertussen wat het te vroeg versoepelen van de maatregelen tot gevolg kan hebben, we worden er nu volop met geconfronteerd.

We zijn geografisch gezien de meest naaste buur in Oost-Vlaanderen van de provincie Antwerpen en van de stad Antwerpen. Waardoor de kans op import van het virus vanuit deze regio in onze gemeente bijzonder groot is. Volgens Celeval zijn de extra maatregelen genomen door de provinciegouverneur van Antwerpen zelfs nog niet voldoende streng, ik citeer ze hier letterlijk:

“Celeval begrijpt de beslissing van de provincie Antwerpen om bijkomende maatregelen af te kondigen bovenop de getroffen maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Celeval is van mening dat de in Antwerpen genomen maatregelen goed zijn, maar dat het belangrijke aspect van het verbod op niet-essentiële reizen van en naar de meest getroffen zone ontbreekt. De bewoners van de zone kunnen immers de zone verlaten en een aangrenzend gebied betreden. 

De epidemiologen binnen Celeval wijzen op het feit dat er in Antwerpen al meer dan 145 dagen op rij nieuwe besmettingen worden vastgesteld en een voortdurende circulatie van het virus een feit is sinds het begin van de uitbraak.  

Celeval beveelt aan dat niet-essentiële verplaatsingen in en uit de zone wordt overwogen door de provinciale overheid.”

Het is niet meer dan logisch om de sluiting van de Horeca-zaken in onze gemeente gelijk te zetten met onze directe buren Zwijndrecht, Antwerpen en de provincie Antwerpen. Deze maatregel geldt inderdaad om verplaatsingsgedrag uit de rode zones naar onze gemeente te voorkomen. Treffen we hiermee onze lokale Horeca? Ongetwijfeld en ik zal dit ook niet ontkennen maar, kunnen we door deze maatregel voorkomen dat in de toekomst er misschien nog striktere maatregelen zullen komen? Hopelijk wel en dan zal de schade voor de Horeca misschien minder groot zijn. Beter voorkomen dan genezen.

Samenkomsten tot ‘s avonds laat gaan vaak gepaard met sociale festiviteiten en mogelijks alcoholgebruik, wat de remmingen losmaakt waardoor het  haast onmogelijk blijkt om de regels van ‘fysieke afstand’ te blijven volhouden. Dit werkt in het bijzonder tijdens de latere uren, een erg risicovolle toestand in de hand. De eerste, partiële analyses van het Agentschap Zorg en Gezondheid  over de bronnen van besmetting staven deze aanname. Een avondklok zoals in de provincie Antwerpen zou net iets te ver gaan in onze gemeente maar ik reken hiervoor op de burgerzin van eenieder en beperk uw alcoholgebruik, wees verstandig en beperk uw sociale contacten, respecteer de bubbel van 5, ga tijdig naar huis en blijf dan in uw kot.

We weten allemaal dat de argumentatie dat Antwerpenaren gebonden zijn aan een avondklok bij velen bijzonder weinig indruk maakt. Velen zullen onze gemeente niet verlaten om tijdig thuis te zijn in Antwerpen. In het begin van deze maatregelen zal er  wel extra controle zijn, maar het is onmogelijk voor onze politiediensten en deze van de ons omringende politiezones om zich enkel op deze controles toe te spitsen, daarvoor is er eenvoudigweg onvoldoende capaciteit bij de politiediensten. Zuiver en alleen rekenen op de burgerzin zal spijtig genoeg nooit het gewenste effect hebben.

Wat de mondmaskerplicht betreft vraag ik inderdaad van iedereen een inspanning. Op verzoek van de minister werd een lijst opgemaakt van ‘drukke’ plaatsen waar er een mondmaskerplicht is en ja, ik heb geoordeeld na overleg in de veiligheidscel dat onze Kruibeekse Polder tot dergelijke zone behoort. Onze Kruibeekse polder is nu al enkele maanden een plek geworden waar er wordt samengekomen om in kleine groepjes niet enkel van het natuurschoon te komen genieten maar wel om feestjes te houden en in het slechtste geval om voor overlast te zorgen. Deze zone is een natuurgebied geen speeltuin. Door de mondmaskerplicht op te leggen geef ik de bevoegde ambtenaren (politie, boswachter) ook de nodige middelen in handen om gepast te kunnen optreden tegen misbruiken. Onze polder kon ook de geliefkoosde plek worden voor de ons omliggende gemeenten om de mondmaskerplicht naast zich neer te leggen.

Ondertussen is er in onze gemeente de laatste 7 dagen geen enkele positieve Covid-patiënt bijgekomen maar in de ons omringende gemeenten wel degelijk (Sint-Niklaas 23, Temse 15, Beveren 8, Zwijndrecht 12, Antwerpen 940, …). Zullen onze maatregelen bijdragen tot deze positieve cijfers in het geval van Kruibeke? De tijd zal het uitwijzen.

De inspanningen die ik van u vraag gelden voor een periode van 4 weken te rekenen vanaf 30 juli waarna er evaluatie zal volgen. Wat zijn 4 weken op een mensenleven? Als na 4 weken blijkt dat mijn aanpak heeft gewerkt zullen er hoogstwaarschijnlijk terug versoepelingen komen van de genomen maatregelen.

De beslissing om de evenementen te annuleren tot het einde van dit jaar was geen makkelijke beslissing. Ik weet dat ik hiermee veel geëngageerde mensen uit het culturele en sociale milieu teleurstel. Doch we weten allemaal hoe het de laatste maanden is gelopen. Eerst strenge maatregelen waarbij er niets meer mogelijk werd, daarna geleidelijk aan versoepelingen tot op een punt waar het terug mis ging. Organisatoren moesten steeds maar in het ongewisse blijven, kan het, kan het niet. Ik ben er van overtuigd dat we nog enkele maanden met de gekende problemen zullen blijven zitten. Door duidelijk te stellen dat er tot op het einde van het jaar geen publieke evenementen meer mogelijk zijn is de lijn duidelijk gesteld. Ik roep allen die op hun honger blijven zitten inzake organisatie van evenementen op om hun initiatieven te richten op het jaar 2021.

Ik mocht op de sociale media lezen dat ik misschien wat fierder mocht zijn op Kruibeke en onze gemeente niet mocht afschilderen als een deelgemeente van Antwerpen. Ik denk dat door de maatregelen die genomen werden en waarvoor ik verantwoordelijk ben wel duidelijk de boodschap heb gegeven dat ik handel in het belang van Kruibeke en onze inwoners die me nauw aan het hart liggen. We zijn zeker geen deelgemeente van Antwerpen maar wel een naaste buur waarmee rekening moet gehouden worden. Ik ben wel degelijk fier op Kruibeke en meer bepaald op onze inwoners en ondernemers van wie veel wordt gevraagd in deze crisis. Ik hoop door mijn manier van werken bij te dragen aan het inkorten van de crisis door kordaat op te treden en mij niet door sentiment te laten leiden. De prioritaire doelstelling van alle opgelegde maatregelen is de bescherming van de volksgezondheid, niet het beperken van persoonlijke vrijheden.

Houd jullie allen gezond, gebruik je gezond verstand, help elkander.

Dimitri Van Laere

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email