aantekeningen-bankbiljetten-begroting-12619

Corona steunpremies

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er een verlenging komt van de hinderpremie en dat horecaondernemers die nu opnieuw opstarten een aanvullende compensatiepremie krijgen.  De hinderpremie met bijhorende dagpremie loopt voort voor wie verplicht gesloten blijft.  Dit geldt voor onder andere feestzalen, discotheken en dancings, wellnesscentra en sauna’s, binnenspeeltuinen en foorkramers.  Zij kunnen beroep doen op de dagpremie van 160 euro per dag extra sluitingsdag.  Dit geldt ook voor de marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten.  De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van de beslissing van de Veiligheidsraad.

Voor wie nu al opstart, is het ook mogelijk om een premie aan te vragen: een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro.  Deze extra premie geldt voor ondernemingen die al in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie en ondernemingen die de hinderpremie kregen en ondertussen mogen heropstarten.  De voorwaarde is dat de ondernemer aantoont, dat er een omzetverlies is van minstens 60% van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar.  Voor de horecaondernemingen gaat die periode over 8 juni tot 8 juli.  Het omzetverlies moet aangetoond worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.  Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en activiteiten heropstarten.

Covid-19-toeslag via Groeipakket: Elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent en een gezinsinkomen lager dan 2.213 euro heeft, krijgt een toeslag van 120 euro per kind.  Met die maatregel ondersteunt de Vlaamse Regering de gezinnen met de laagste inkomens, waaronder een groot deel éénoudergezinnen.  Gezinnen die één maand een inkomensdaling kunnen aantonen zullen een eenmalige toeslag van 120 euro per kind krijgen.  De toeslag wordt uitbetaald in drie maandelijkse schijven.  De tegemoetkoming geldt voor werknemers maar ook voor zelfstandigen.  De toeslag kan worden aangevraagd vanaf 15 juni tot 31 oktober 2020.  Voorlopig is deze maatregel nog in ontwikkeling; de noodzakelijke info wordt kortelings bekend gemaakt.  Wij houden u op de hoogte.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email