phpARjiUf_5cb4751f5ff05_5cb47539ed37c

Coronabrief Burgemeester 14/8/2020

Lieve Kruibekenaren

Zoals jullie wel gemerkt hebben zijn de Corona-maatregelen aangepast voor wat Kruibeke betreft. Een tijd lang hebben we strikte maatregelen gekend en deze hebben tot op heden vruchten afgeworpen.

Spijtig genoeg is Covid nog niet verdwenen uit onze samenleving maar met gepaste discipline kunnen we deze tragedie hopelijk stilaan laten verdwijnen in de nevelen van de geschiedenis. De maatregelen blijven streng maar ik weet dat jullie allen over voldoende burgerzin en gezond verstand beschikken om op een goede manier om te gaan met de aanpassingen aan de regels.

Het op zak hebben van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar en het gebruik er van is nu enkel nog nodig wanneer jullie in een situatie komen waar er besmettingsgevaar is. Toegang tot onze mooie polders is dus terug toegestaan zonder mondmasker zolang u alleen of met mensen uit uw bubbel wandelt. Van zodra u de afstandsregels niet meer kan respecteren, is het mondmasker terug verplicht voor uw veiligheid.

Wat betreft de evenementen blijft het verbod behouden tot het einde van het jaar. Er wordt echter een opening gemaakt voor de culturele evenementen die volledig corona-veilig kunnen worden georganiseerd. Om tot de toelating voor een evenement te komen, zal wel de gebruikelijke weg via het gemeentelijke evenementenoverleg gevolgd moeten worden. Bij hun advies zal de volksgezondheid primeren.

Het sluitingsuur werd ondertussen terug op het door de federale overheid opgelegde uur gebracht. Ik wil iedereen toch nogmaals oproepen om hier verantwoord mee om te springen. Houd uw alcoholgebruik binnen de perken, we weten allemaal dat alcohol de nodige remmingen wegneemt waardoor de opgelegde corona-maatregelen vaak met de voeten worden getreden. Toon ook het nodige respect voor al de omwonenden van de horecazaken en voor het openbaar domein. Ter ondersteuning van onze lokale horeca werden de terrassen uitgebreid op verschillende plaatsen. Dit brengt soms overlast mee voor de omwonenden. Laat ons dit zoveel mogelijk trachten te vermijden.

Het besluit is dat we nog niet van deze pandemie verlost zijn en dat er van ons allemaal nog vele inspanningen zullen gevraagd worden. Langs deze weg wil ik jullie allemaal nog eens hartelijk bedanken voor al de inspanningen die reeds geleverd werden tijdens deze crisis.

Houd jullie allen gezond, zorg voor elkander en houd de moed erin.

Dimitri Van Laere, burgemeester Kruibeke

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email