covid-19-2-800x500-1

Covid risico tool

De Kruibeekse evenementencoördinator doet namens de gemeente een oproep om vanaf 1 juli het protocol en de online COVID Event Risk Tool, die gratis ter beschikking wordt gesteld via www.covideventsriskmodel.be,  te gebruiken.

Het is de bedoeling dat  organisatoren van evenementen met deze tool het COVID-veiligheidsrisico van hun evenement in kaart brengen.  Dit risico wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Dit label wordt als de referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen evenementen scannen en aanpassen.

Alle al goedgekeurde evenementen zullen opnieuw geëvalueerd worden.  Alle nieuwe evenementenaanvragers dienen deze tool te gebruiken alvorens een aanvraag in te dienen bij de gemeente.

De evenementencoördinator vraagt om de COVID Event Risk tool te gebruiken en hem de uitkomst (het kleurenlabel) te bezorgen.  Let op: het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een evenement al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk niveau.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email