97135638-euro-munten-verspreid-over-de-tafel-goede-inkomsten-financiële-stromen-

Extra Subsidies

De gemeente Kruibeke krijgt een eenmalige subsidie van 29.451,59  € van de Vlaamse Regering om lokaal de gevolgen van de Covid 19 crisis aan te pakken. Ze zetten deze middelen in  voor initiatieven  in het kader van lokale armoedebestrijding en haar lokaal sociaal beleid ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens.

Steden en gemeenten ontvangen daarnaast een eenmalige subsidie om via een consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen.  Bedoeling is zowel de kwetsbare gezinnen als de lokale economie  zuurstof te geven.Deze ondersteuning verloopt via een lokaal vouchersysteem.  Kruibeke kan hierbij rekenen op een eenmalige subsidie van 31.087,79 euro.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email