phpDNbyis_5b222d9f0f280_5b222e2dcca33

Financiële bijdrage referentiearts.

Elk lokaal bestuur heeft tijdens Covid pandemie een referentiearts toegewezen gekregen. Deze arts ondersteunt het lokaal bestuur in de strijd tegen het virus en heeft hierbij een zeer belangrijke en cruciale rol.  De eerstelijnszone stelt voor dat de gemeente hier een financiële bijdrage voor levert van 750 euro per maand (3 uur/week). Men gaat ervan uit dat de ondersteuning nodig zal zijn voor 6 maanden (oktober 2020 – maart 2021).  Het college van burgemeester en schepenen heeft principieel beslist om akkoord te gaan met deze financiële bijdrage.  De gemeenteraad keurde dit dossier gisteren unaniem goed.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email