geld_lr

Gemeentebelasting op de inname van de openbare weg door terrassen van horecazaken, aanslagjaren 2020 tot en met 2025 – Intrekking..

De  uitbaters  van  horecazaken  op  het  grondgebied  van  onze  gemeente  kampen  door  de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen.  Door het  college  van  burgemeester  en  schepenen  werd beslist  om de gemeentebelasting op de inname van de openbare weg door terrassen van horecazaken in te trekken en dit tot en met 2025.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email