Dimitri 1 (1)

Historisch erfgoed op de eerste plaats

Onze gemeente is rijk aan onroerend erfgoed, gaande van kapelletjes, boetekruisen, zonnewijzers, standbeelden tot de grotere monumenten zoals ons kasteel Wissekerke in Bazel, de drie dorpskerken, de Graventoren, de getijdenmolen,… te veel om op te noemen maar allemaal minstens even waardevol. Al deze onroerende goederen dienen echter goed onderhouden te worden en dit is in het verleden misschien een beetje op de achtergrond geraakt. Het is volgens mij van groot belang dat er voldoende aandacht gaat naar deze kleine schatten. Niet enkel voor hun historische waarde, maar in vele gevallen voor hun schoonheid, hun verwevenheid met de omgeving en hun cultureel-toeristisch potentieel. Ik ben dan ook blij dat we de laatste 2 jaar er al in geslaagd zijn om heel wat stappen in de goede richting te zetten. Het meest recent uitgevoerde werk is het herstel van het dak van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van VII-weeën in de Kapelstraat te Kruibeke. Na het bepalen van de definitieve eigendomstoestand van deze kapel heeft de gemeente eindelijk de nodige investering kunnen doe waardoor deze kapel een nieuw dak kreeg waarop meteen het originele torentje teruggeplaatst werd. Het torentje werd, reeds enkele jaren geleden, door Eduard Caluwé minutieus nagebouwd. Eduard was hiermee niet aan zijn proefstuk toe: hij herstelde een hele tijd terug ook al de lantaarn die bovenop de kerk van Rupelmonde prijkt. Eduard, nog eens bedankt voor al je inspanningen.
Ondertussen werd er een volledig dossier samengesteld met betrekking tot de kapelletjes in Rupelmonde waarvan vele ook een opknapbeurt kunnen gebruiken. De komende jaren zullen deze dan ook de nodige aandacht krijgen. Jullie hebben het misschien al gemerkt maar in Rupelmonde zitten we zeker niet stil. Daar heb ik opdracht gegeven om de kleinere monumenten één voor één aan te pakken. Zo werd de sokkel van de Blote Madam terug opgekuist en geschilderd en werd het monument van Tijl aan de wandelkaai ook aangepakt. De toegang tot de Graventoren werd opnieuw aangelegd in samenspraak met de eigenaar, waardoor dit mooie monument terug gemakkelijk bereikbaar is en beter tot zijn recht komt.
De komende maanden wordt de buitenschil van de ‘ O.-L.-Vrouw ten Hemel opgenomen’ – kerk te Kruibeke aangepakt zodat dit monument er ook weer een hele tijd tegen kan. Ik wens langs deze weg zeker iedereen nogmaals te danken voor al het werk en liefde die zij tonen om onze gemeente met zijn historische bouwwerken nog aantrekkelijker te maken.
Ook mijn dank voor de deskundige inzet van ons eigen gemeentepersoneel en een bijzondere proficiat voor de ploeg die aan het werk is binnen het Kasteel Wissekerke. Dit team bewees al ruimschoots welke onschatbare
waarde het heeft voor onze gemeente. Het werk is echter nog niet gedaan, maar met vereende krachten komen we er wel.

Rubriek van de burgemeester van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde verschenen in ‘de Nieuwe Omroeper’ op woensdag 2 december 2020.

DIMITRI VAN LAERE
burgemeester@kruibeke.be
O.L.Vrouwplein 18 – 9150 Kruibeke
( 03 740 02 20)

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email