OIPYYVLLKW3

Zomerschool in Kruibeke

De gemeente Kruibeke zal, na overleg in de Kruibeekse onderwijsraad,  zelf een subsidiedossier indienen  bij de Vlaamse Overheid  om een “Covid-19-zomerschool” in te richten voor de 1ste, 2de en 3de graad van de lagere school.  Het doel van deze zomerscholen is om maatwerk te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren zodat zij zich bij het begin van het nieuwe schooljaar in september gesterkt weten.  Sommige leerlingen hebben omwille van corona een leerachterstand opgelopen; bij anderen is de reeds bestaande kloof vergroot en nog andere kinderen konden  onvoldoende bereikt worden. Kruibeke wil  zijn steentje bijdragen door deze zomerschool te laten doorgaan van 03 tot 14 augustus in sporthal De Dulpop in Bazel. Momenteel wordt onderzocht of er voldoende interesse is  bij, vooral kwetsbare, gezinnen.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email