phpeDzun7_55d306c424e52

Hoe een evenement organiseren in Kruibeke?

Overgenomen  van de website van de gemeente Kruibeke – www.kruibeke.be

Wat moet je weten als je een evenement wil organiseren?

Er zijn geen publiek toegankelijke evenementen of activiteiten toegelaten in Kruibeke tot en met 31 december 2020, behalve (update 12.08.2020):

  • professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) geldt, en
  • publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden.

Wil je een evenement in Kruibeke organiseren?

Afhankelijk van de aard van het feest of evenement, moet het aanvraagformulier voor evenementen wel of niet ingevuld worden.

Dit formulier én de CRM scan die je invult via www.covideventriskmodel.be moet dan ten minste 60 dagen vóór aanvang van de activiteit binnengebracht worden bij de technische dienst per mail via evenementen@kruibeke.be of per adres Gemeente Kruibeke, technische dienst, O.L. Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke. We behandelen enkel evenementenaanvragen met een groen label als uitkomst van de CRM scan.

Voorwaarden.

Voor welke evenementen moet je het aanvraagformulier invullen?

  • Feesten en evenementen in een gemeentelijk lokaal al dan niet publiek toegankelijk.
  •  Feesten en evenementen op een andere locatie, voor het publiek toegankelijk en waarbij het geluid meer dan 85 dB(A) is:
  •  In een jeugdhuis, fuifzaal, (dans)café, muziekclub, discotheek, …
  •  In openlucht: braderij, schoolfeest, carnavalstoet, sportwedstrijd, sportactiviteit, kermis, festival, theater, buurtfeest, …
  • In een tent
  • In sportzalen, polyvalente zalen, jeugdlokalen, schoolruimtes, …
  •  In een fitnesszaal, winkel, restaurant, …

Indien u op een bepaalde locatie regelmatig activiteiten met elektronisch versterkte muziek organiseert waarbij het geluid meer dan 85 dB(A) is, neemt u best contact op met de milieudienst voor de aanvraag van een milieumelding of milieuvergunning. Info: 03 740 02 44.

Hoe aanvragen?

Organiseer je een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan je hiervoor een afwijking van de geluidsnormen worden aanvragen bij het college van burgemeester en schepen.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email