20181010_125522-2

KASTEEL WISSEKERKE: KICK-OFF VAN STEEN TOT STEEN

PERSBERICHT van de gemeente Kruibeke 28 NOVEMBER 2020

Alle Kruibekenaren betrokken bij de toekomstplannen voor ‘hun’ kasteel!

Op zaterdag 28 november werd via een online Kick-Off het startschot gegeven voor ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ in Kruibeke. Inwoners konden zich inschrijven om als eerste inzage te krijgen in de globale visie die werd opgemaakt door Ontwerpbureau Bailleul.


Van Steen tot Steen?

Kasteel Wissekerke wordt een belangrijk knooppunt in de kastelenroute ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’. Toerisme Vlaanderen en Regionaal Landschap Schelde-Durme willen met dit project minder bekende, maar bijzonder waardevolle kastelen in de Scheldevallei in de kijker zetten, zoals die in Bazel, Bornem en Laarne. 

Voor kasteel Wissekerke betekent dit dat er tegen de zomer van 2022 een eigentijds belevingsparcours wordt ingericht, dat er een ‘state-of-the-art’ onthaal komt en dat het maximaal wordt opengesteld voor bezoekers. Ook het kasteeldomein en de ruimere omgeving worden meegenomen in het traject. Voor de uitwerking en realisatie van het vernieuwde bezoekersparcours heeft de gemeente het gerenommeerde ontwerpbureau Bailleul onder de arm genomen, dat nauw samenwerkt met architectenbureau Team van Meer!


Gastvrij en levendig kasteel

Bailleul Ontwerpbureau zag onmiddellijk potentieel om van het kasteel én het kasteeldomein, dat zich uitstrekt van de dorpskern van Bazel tot de polders, een gastvrije, levendige en toegankelijke toeristische bestemming te maken. In de globale visie die werd opgemaakt, zet Bailleul de krijtlijnen uit voor huidige én toekomstige projecten. Daarbij wordt maximaal ingezet op participatie. Het kasteel is nu al een levendig hart in de gemeente en dat zal nog extra uitgespeeld worden. De ambitie is om het kasteel en zijn omgeving verder te laten uitgroeien tot een bijzondere plek voor de buurtbewoners, waar mensen keer op keer willen terugkomen. Zo’n gemoedelijke plek is ook extra aantrekkelijk voor reizigers: hier beleef je spontane ontmoetingen met de ‘locals’, het is voer voor herinneringen die ‘blijven plakken’.

Ruimte voor lokaal talent

Bij de opmaak van de globale visie werd rekening gehouden met de wensen en dromen van de huidige gebruikers van het kasteel. Ook alle inwoners werden opgeroepen om mee te denken over de toekomst van het kasteel of zich kenbaar te maken als ‘maker’ van het kasteel. Bailleul wil voor de uitvoering van de nieuwe beleving immers samenwerken met lokaal talent. Denk aan het inspreken van stemmen, een audiogids, kostuums, tekeningen, foto’s, acteurs, … . Iedereen kan zich nog steeds registreren als denker of maker via cultuur@kruibeke.be.

Wissekerke als pionier in ‘toerisme van de toekomst’

‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ komt voort vanuit de ambitie om het toerisme in Vlaanderen op een duurzame manier te spreiden in tijd en ruimte. Het hefboomproject speelt in op het toeristische groeipotentieel van de Scheldevallei. De projectpartners (Toerisme Vlaanderen en Regionaal Landschap Schelde-Durme) willen een netwerk van erfgoedsites uitbouwen met als hoofdrolspelers de kastelen van Wissekerke, Bornem en Laarne. Die kastelen liggen op de as tussen Het Steen van Antwerpen en het Gravensteen van Gent en zullen meer worden opengesteld voor het publiek. Met deze nieuwe toeristische trekkers willen de projectpartners toeristen de weg tonen naar de Schelde, zijn idyllische dorpen en erfgoed, zijn streekbieren en zijn unieke slikken, schorren en overstromingsgebieden.

Kasteel Wissekerke wordt een ‘florerende bestemming’ en daarmee een pioniersproject binnen het ‘toerisme van de toekomst’, zoals omschreven in de inspiratiebrochure ‘Reizen naar morgen’ van Toerisme Vlaanderen. In deze florerende bestemmingen zijn reizigers welkom en laten de ontmoetingen tussen gasten en gastgemeenschap een positieve impact na.

Kick-off gemist?

Je kan de globale visie vanaf maandag 30 november inkijken op de website van Kruibeke. Dit visiedocument zal zich in de loop van 2021 vertalen in concrete ontwerpen die gerealiseerd zullen worden tegen midden 2022.

Beeldtoelichting

Centraal in de belevingsparcours van Ontwerpbureau Bailleul staat Sophie Louise Zoé de Feltz (1780-1853), een markante gravin die de bewogen dagen rond de jaren 1900 vanop de eerste rij meemaakte.

Tot zover dit Persbericht!

Werk je graag mee, lees dan zeker wat hieronder staat!

P A S P O O R T

WORD MAKER VAN KASTEEL WISSEKERKE

Werk je graag mee aan de vernieuwde toeristische beleving van kasteel Wissekerke? Laat ons weten wat jouw talent is! Vul het onderstaande formulier in en bezorg het tegen 31 december aan Sofie.DeSchutter@kruibeke.be.

Voornaam en naam:

Telefoonnummer of GSM-nummer:

E-mailadres:

Wat kan jouw engagement zijn?

Deler van kasteelgeheimen, een boeiende blik op de kasteelobjecten, influencer, auteur van zaalteksten, filmmaker, decorbouwer, illustrator of animator, stem voor de audiogids, muzikant, …

Is dit gelinkt aan je job of hobby?

Heb je al concrete ideeën voor de toekomstige kasteelbeleving?

Deel met ons jouw portfolio of foto’s van je werk.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email