phpxTJexT_5f58873cb0e9e_60421b9d57d29

Op de fiets rij je zo heerlijk en het kost bijna niets!

Subsidies voor gemeentelijke fietsinfrastructuur.

Inspelend op de versnelde overstap van de Vlaming naar de fiets (mede door Corona) heeft de Vlaamse Regering haar ‘Relanceplan Vlaamse Veerkracht’ bekend gemaakt.  Er werden voor 150 miljoen euro subsidies voor gemeentelijke fietsinfrastructuur gereserveerd.  De  evolutie richting fiets moeten we koste wat kost ondersteunen.  Goed voor het klimaat, voor de gezondheid en ook voor de economie.

Het voorziene subsidiebedrag houdt rekening met het aantal inwoners in een gemeente.  Voor Kruibeke met zijn 16.846 inwoners wordt 381.180,49 € voorbehouden. Het gemeentebestuur kan dus een subsidieaanvraag indienen tot dat bedrag is bereikt waarbij ze telkens kunnen rekenen op een subsidie van één derde van het gemeentelijk aandeel in de kostprijs. Het kan daarbij gaan om aanleg van nieuwe infrastructuur of  om structureel onderhoud of ingrijpende verbeteringen van bestaande fietsinfrastructuur. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) gaat Kruibeke zeker gebruik maken van deze middelen voor de verbetering van zijn fietsinfrastructuur.  Er wordt o.a. gedacht aan de heraanleg van de Scheldelei ter hoogte van de gewestweg.

We kijken er naar uit!

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email