phppHNlFk_5ce7dfa3312e9_5ce7e00f3dec6

Ophokplicht voor pluimvee

Sinds 15 november zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van het vogelgriepvirus H5N8.  Iedereen die pluimvee heeft is verplicht extra beschermingsmaatregelen te nemen.  Hou jouw dieren in hun hok, scherm ze eventueel af met een net en voeder ze binnen.   Zorg ervoor dat jouw dieren niet in contact komen met wilde vogels.

De maatregelen gelden ook voor gezinnen die bij voorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren en ook voor duivenmelkers.

Eieren en gevogeltevlees kunnen zonder problemen gegeten worden.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email