phpfNGJPC_55d6d44946dd9

Tekort aan griepvaccins in je apotheek?

Op dit moment kregen de apotheken nog niet al hun bestelde griepvaccins geleverd. Patiënten die nu in de apotheek langskomen voor een griepvaccin, zonder voorafgaande reservatie, komen op een wachtlijst terecht. De betrokken firma’s bevestigen de volgende leveringen van vaccins vanaf eind oktober.

De  aflevering  van  de  griepvaccins verloopt dit  jaar  anders  dan  voorbije  jaren: zowel  de  aflevering  van  de  vaccins  in  de apotheek  als de  toelevering  naar  de  apotheken  verloopt  gefaseerd. Door  de  huidige  covid-19-crisis ziet men  dit  jaar  een grotere vraag naar griepvaccinatie.  Apothekers mogen tot 15 november enkel en alleen griepvaccins afleveren aan personen uit de prioritaire doelgroepen, op voorschrift van een arts die aangeeft dat de persoon tot een doelgroep behoort. Bij wijze van uitzondering mogen apothekers zonder voorschrift van een arts, zelf een griepvaccin afleveren met derdebetalersregeling aan alle personen ouder dan 50 jaar.

Doelgroepen met prioriteit :

  • 65-plussers;
  • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • Chronisch zieken;
  • Mensen die in een zorginstelling verblijven;
  • Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicopersonen.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de vaccinatie van de prioritaire risicogroepen kan de vaccinatie worden uitgebreid naar de rest van de bevolking.  Dat betekent dat anderen het vaccin ten vroegste van midden november kunnen bekomen.  Vraag raad aan je huisarts.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email