chiro2-2

‘En of er wolken drijven daarboven… en duizend zonnen zomer beloven…'(Chirolied).

Voor Chiro Adelheid van Kruibeke is het  even op de tanden bijten.  Er drijven inderdaad ‘enkele wolken’ boven de bouw van hun nieuwe jeugdlokalen. 

Een korte terugblik op de geschiedenis leert ons dat in 2015 de vzw Adelheid@Work opgericht werd.  Het was de bedoeling van deze nieuwe vzw om geld in te zamelen voor de renovatie en uitbreiding van de bestaande (toch al krappe) lokalen.  Men kwam echter vlug tot de slotsom dat dit een dure operatie zou worden voor de vzw en dat bovendien de lokalen eigendom van vzw Parochiale Werken zouden blijven.

Vzw Adelheid ging daarom op zoek naar een nieuwe partner en vond die in het gemeentebestuur van Kruibeke; er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  Hierin werd afgesproken om voor een nieuwbouw te gaan op een stuk landbouwgrond in de Kattestraat dat als speelzone kon ingericht worden. De nabijheid van de sportzone Kerkeputten bleek uiteraard een extra troef te zijn.

Na onderling overleg werden plannen niet alleen gesmeed, maar ook getekend.  Op 19 april 2021 zou de eerste spade in de grond gestoken worden.  Helaas!! Op het aller laatste moment (schepencollege van 6 april 2021) werd de overeenkomst met de aannemer eenzijdig door het gemeentebestuur verbroken.  Op de startvergadering bleek dat enkele administratieve voorwaarden (verzekering, borgstelling) die noodzakelijk zijn bij een openbare aanbesteding  (ondanks herhaalde beloften van de aannemer) niet in orde gebracht waren.

“Het schepencollege besliste daarom unaniem dat de gemeente een dergelijk risico niet kon lopen en besloot de opdracht te verbreken om erger te voorkomen “, aldus schepen voor jeugd Kris Smet (CD&V).

Een serieuze opdoffer voor de Chirojeugd van Kruibeke.  Een magere troost: het geeft hun wat extra tijd om aan de tijdscapsule, die bij de start van de werken in de fundering zal begraven worden, verder te werken..

Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe aannemer; de hele procedure moet – spijtig genoeg – opnieuw doorlopen worden. 

“Dit zorgt voor enkele maanden vertraging, maar we hopen in het najaar van 2021 met een nieuwe aannemer in zee te kunnen gaan” reageert burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA).

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email