phpJGrrzz_55d432a5c6169_60421a8954535

Hoe ver staat het nu met de jeugdlokalen van Rupelmonde?

In een gesprek met burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) gaf hij ons enige toelichting bij dit ‘aanslepende dossier”.

Momenteel is er een omgevingsvergunning afgeleverd door de bestendige deputatie voor de bouw van de jeugdlokalen in Rupelmonde in de Broekstraat maar wel met beperkingen.  Het lokaal mag uitsluitend worden gebruikt voor activiteiten van de Scouts en Chiro.  Hierdoor is een multifunctionele inzet onmogelijk. Verder mogen er slechts 20 dagen per jaar overnachtingen doorgaan.  Deze twee beperkingen belasten het gebouw en het gebruik ervan wel heel erg. Het wil bvb.zeggen dat een lokale seniorenvereniging er geen kaartavond mag organiseren of dat een school er niet mag samenkomen om activiteiten te doen.  Bijkomend betekent dit ook dat, aangezien zich hier 2 jeugdverenigingen gaan vestigen (Scouts en Chiro), zij deze 20 overnachtingen onderling zullen moeten verdelen. Dit beperkt dus zeker het gebruik van de lokalen als kampplaats en verhindert dat de jeugdverenigingen de lokalen zouden kunnen verhuren om opbrengsten te genereren.  

Tegen deze beslissing werd terug een procedure opgestart.  De uitspraak is ondertussen gekend en is in het voordeel van de gemeente.  De omgevings vergunning is dus in orde.  Het probleem inzake de bodemverontreiniging dient echter wel opgelost te worden.

Ondertussen kwam aan het licht dat, in het kader van de gemeentelijke plicht om bodemonderzoeken te laten uitvoeren op gemeentelijke stortplaatsen, in Kruibeke nooit officiële oriënterende en beschrijvende  bodemonderzoeken uitgevoerd zijn.  Toen dit duidelijk was hebben wij onmiddellijk de opdracht gegeven om deze procedures op te starten. Uit het oriënterend bodemonderzoek bleek dat de grond van het oude stort ernstig verontreinigd met als gevolg dat er een beschrijvend bodemonderzoek diende te worden opgestart waarbij ook de aanpalende percelen worden onderzocht.

Alle staalnamen zijn ondertussen gebeurd.  In april wordt het resultaat hiervan verwacht. Daarna gaat het gecombineerde oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek naar OVAM die verder zal beslissen of er een bodemsaneringsproject dient te worden opgestart.

Ondertussen heeft  de gemeente niet stil gezeten maar heeft verder gedacht en gezocht. 

Volledige sanering blijkt geen haalbare kaart; de kosten hiervoor worden geraamd op € 1.200.000 tot € 1.700.000.  Het klassieke afdekken zou nog steeds een kost van € 300.000 met zich meebrengen.

De piste die nu het meest haalbaar lijkt is het voorzien van een boven-afdek in combinatie met een reststroom kwaliteit bouwstof.  De kost hiervan wordt geraamd op zo’n € 150.000,-.   Deze techniek is dezelfde als die die gebruikt is voor de aanleg van de ringdijk van het Gecontroleerd Overstromingsgebied. Op die manier kan er ook aan landscaping worden gedaan waardoor we het oude stort kunnen ombouwen tot een groene en veilige speelruimte die aansluit bij de jeugdlokalen.

Aangezien we toch voor de saneringsplicht inzake de gemeentelijke stortplaatsen staan probeert de gemeente nu om van 2 zaken (saneringsplicht en jeugdlokalen-problematiek) 1 dossier te maken: we lossen het probleem van het stort op en we zorgen voor een nieuw jeugdlokaal.

Let wel: de gemeente denkt en werkt verder maar alles zal afhangen van het resultaat van het bodemonderzoek en de gevolgen die OVAM hieruit trekt.

Dit dossier zal zeker niet in een vergeethoek belanden;  we nemen onze jeugd absoluut ter harte in een goede, degelijke en lange-termijn keuze. Samen met onze coalitiepartner CD&V blijft N-VA er voor gaan zonder loze beloften te doen’, aldus Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA).

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email