phpuYmPmA_5b222d761a76b_5b222df6e2b96

Richtlijnen voor Basisschool ‘De Eénhoorn’

De gemeentelijke basisschool ‘De Eenhoorn’ blijft volledig open in Code Oranje, ook als het Code Rood wordt. Leerlingen kunnen voltijds naar school komen.

De veiligheidsmaatregelen worden verfijnd.

  • Personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.
  • Wij voorzien zoveel mogelijk ventilatie van de lerarenkamer en passen de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer nauwgezet toe (1,5 meter afstand houden bij eten en drinken, handen wassen, mondmaskers dragen (ook bij praten) en er wordt zoveel mogelijk geventileerd..
  • Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Eten per klasgroep moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.
  • Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Wie essentieel is en wie niet beslist de schooldirectie zelf en is afhankelijk van hun risicoanalyse en welke maatregelen zij specifiek nemen.
  • Voor onze leerlingen in het basisonderwijs blijven alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk.
  •  Alle sportfaciliteiten moeten zoveel mogelijk geventileerd worden. Douches mogen niet gebruikt worden.
  • in het basisonderwijs mogen leerlingen kleedkamers gebruiken zonder afstand te houden;
  • er wordt voor zoveel mogelijk ventilatie van de kleedkamers gezorgd.

Timing: de overschakeling naar code oranje moet uiterlijk tegen de herfstvakantie gebeuren.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email