phpmTCgmF_5947d320d0d5e_5947d34342e6b

Toelage kinderoppasdienst Gezinsbond

De gemeenteraad keurde op 30.11.2020  een voorstel goed om jaarlijks 75 euro uit te betalen per Kruibeekse deelgemeente waar de babysitdienst door de Gezinsbond wordt aangeboden.

Deze jaarlijkse toelage vervangt de gemeentelijke financiële aanvulling van 0,85 euro per prestatie. Ter vervanging van de huidige prestatiestaat kan een verklaring op eer gevraagd worden van de verantwoordelijke van de babysitdienst, met de nodige gegevens voor de uitbetaling.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email