php6tsuR1_5923e8e0df706_5923e93160942-1

Begeef je (nog) niet op glad ijs!

Deze morgen is het gemeentelijk duikteam de vijver aan het kasteel Wissekerke (De Vaart) ingedoken om de ijsdikte te meten. Tot onze grote spijt is het water richting brug nog niet volledig dicht.  De zwanen en eenden houden het wak vrij. Het ijs is het dikst tegenover ‘De Schuur’.

Spijtig genoeg moest daar vastgesteld worden dat het ijs amper 5 cm dik is.  Op geen enkele andere plaats is een grotere dikte gemeten. Dus: voorlopig wordt niemand toegelaten op het ijs.  Dit is maar mogelijk vanaf een dikte van 12 cm.

Met enkele nadarhekken rond de vijver zal men trachten het afradend karakter te verhogen om duidelijk te maken dat schaatsen momenteel verboden blijft.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email