woudaap_592182d4c1a25_large

De Woudaap in onze polder

Natuur en Bos graaft momenteel greppels in de Polders van Kruibeke, langs de kant van de Blauwe Gaanweg.  In een zone van 4 hectare wordt daar de “rabattenstructuur” (langwerpige ophopingen tussen greppels) hersteld.  Bedoeling is om het leefmilieu voor de “Woudaap” te verbeteren.

En neen, er zitten geen apen in onze polders.  De Woudaap is de kleinste reiger die nu al in de polder aanwezig is.  Als nestplaats kiest hij riet of struikgewas in ondiep water.  Met de werken wil men een open plek creëren langs het water, wat moet uitmonden in een perfecte leefomgeving voor de woudaap.  Tegelijkertijd worden twee nieuwe vijvers aangelegd.  Het wordt een ideale plek niet alleen voor de woudaap maar ook voor vele andere diersoorten.  Door de werkzaamheden wordt er meer licht en open ruimte gecreëerd; de wilgen en struiken worden weggehaald, de oevers worden glooiender gemaakt en het vervuilde slib wordt weggehaald.  Water- en moerasplanten kunnen opnieuw uitbundig groeien Dit is niet alleen positief is voor de waterkwaliteit maar ook voor de natuur in het algemeen.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email