Wijnakkerwijk-1

Geef uw mening !

De inwoners van de Wijnakkershoek kregen een brief in de bus met de vraag om hun mening te geven over een aantal voorstellen ter “vergroening Wijnakkers”. De gemeente wil de restpercelen die ze in deze Bazelse wijk heeft  meer ‘ecologisch’ inrichten.  In die optiek doet zij in haar schrijven 3 voorstellen waarover zij de mening van de bewoners vraagt.

Op een 1ste perceel (achter de Blokmakerslaan) wordt voorgesteld een hoogstamboomgaard met als onderbegroeiing bloemrijk grasland omzoomd door een houtkant, heg of haag aan te leggen.

Op een 2de perceel (op het einde van de Wijnakkerslaan) wil men een gemengd bosje aanleggen.

Op een 3de perceel wil men een ecologisch waardevol grasland bekomen door minder te maaien (ca. 2 maal per jaar).  Hiervoor wil de gemeente de eerste jaren extra bloemen inzaaien zodat sneller een mooi resultaat bereikt wordt.

Verder is het ook de bedoeling om natuurelementen en meubilair te voorzien zoals zitbanken, bijenhotels…Vooraleer een definitief ontwerp op te maken, wordt de mening van de inwoners van de Wijnakkers gevraagd.

Tot en met 19 februari 2021 kunnen opmerkingen, aanvullingen of betere voorstellen ingediend worden bij de gemeentelijke milieudienst milieu@kruibeke.be met als onderwerp “vergroening wijnakkers”.

Er wordt, nadat alle opmerkingen en eventuele voorstellen verwerkt zijn, nogmaals teruggekoppeld naar de bewoners.  Het definitieve ontwerp zou dan klaar zijn tegen mei 2021.  De aanplantingen voor het 1st en het 2de perceel worden in het najaar van 2021 voorzien.  Het inzaaien op perceel 3 is gepland om dit najaar uit te voeren.

De foto’s zijn van Erik Westerlinck

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email