Gecontroleerd-overstromingsgebied-1

Polders op slot?

Wordt dit het ultieme ‘doemscenario’ voor onze Kruibeekse polders? 

We hopen het niet. Maar toch… door de massale toestroom van wandelaars en fietsers naar deze droomlocatie, om tijdens corona van de frisse polderlucht te genieten,  is er een gigantisch ‘overlastprobleem” ontstaan.

Meer en meer bezoekers laten hun afval gewoon achter midden in het groen.  De leefwereld van broedende vogels en jonge reeën wordt verstoord door mensen die zich buiten  de wandelpaden begeven.  Hondenliefhebbers houden zich niet aan de vraag om hun dieren aan te lijnen. 

De regels die moeten gevolgd worden bij het betreden van het natuurgebied staan nochtans erg duidelijk op de smalle betonnen zuilen bij elke ingang.

Ook burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is erg bezorgd. “Het gaat inderdaad de verkeerde kant uit”.  Hij heeft de politie gevraagd om op te treden.  “Uiteraard niet makkelijk in zo’n groot natuur- gebied”.   Hij krijgt verder ook melding van een nieuwe trend : avondlijke en nachtelijke lockdownfeestjes in de Kruibeekse polder. …

Volgens hem heeft de beslissing van de gemeenteraad (wissel-meerderheid) om geen GAS-reglement in te voeren ook geen positieve invloed op het gebeuren. 

“Deze wisselmeerderheid heeft aan de Kruibeekse ambtenaren die een GAS-opleiding volgden de mogelijkheid ontnomen om ingezet te worden om ‘vaststellingen’ te doen.  Ik weet ook wel dat een GAS-reglement geen absolute oplossing is, de overtreders moeten altijd nog betrapt worden.  Maar indien dit gebeurt kan er in eerste instantie aan bemiddeling gedaan worden en kunnen mensen op hun ‘verkeerde’ houding gewezen worden.  Indien dit in ‘dovemansoren’ valt, kan er een GAS-boete (in laatste instantie) opgelegd worden.  Wij denken dat dit een beter middel is dan een PV laten opstellen door de politie.  Omdat dit geen prioriteit is voor de politie, worden die meestal door justitie – spijtig genoeg –  geseponeerd”

De burgemeester hoopt dat de situatie snel verbetert en doet nogmaals een oproep aan iedereen om zich aan de regels te houden en afval gewoon mee naar huis te nemen en daar in de eigen afvalcontainer te deponeren.

De vrijwilligers die dagelijks op stap zijn om achtergelaten afval op te ruimen en in te zamelen verdienen een speciaal woord van dank en  moeten hoognodig in de bloemetjes gezet worden.

Hij wil er alles aan doen om een sluiting van de Polders van Kruibeke te voorkomen en hoopt op de medewerking van iedereen.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email