kasteel-Bazel

Dagorde Gemeente- en OCMW-raad van maandag 28.06.2021

Dagorde gemeenteraad.

 1. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring.
 2. Kennisgevingen – Financieel kwartaalrapport Q1/2021 – Kennisname.
 3. Rapport over de organisatiebeheersing. – Kennisname.
 4. Algemeen Directeur – Openverklaring.
 5. Belastingen op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein – Wijziging.
 6. Gemeentebelasting voor standplaatsen op markten en circussen – Wijziging;.
 7. AGB Kruibeke : NBB-Jaarrekening 2020 – Goedkeuring.
 8. Renteloze lening AGB Kruibeke 2020 : Vaststelling bedrag en aflossingstabel – Goedkeuring.
 9. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Kruibeke : budgetwijziging nr. 1 – Aktename.
 10.  Kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking te Rupelmonde : budgetwijziging nr. 1 – Aktename.
 11.  Kerkfabriek Sint-Petrus Bazel : Jaarrekening 2020 – Aktename.
 12.  Kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking te Rupelmonde : Jaarrekening 2020 – Aktename.
 13. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Kruibeke – Jaarrekening 2020 – Aktename.
 14. Reglement Kruibeekse geschenkbon – Vaststelling.
 15. Acties kindergemeenteraad – Filmpjes.
 16. Kruibeke feest : reglement – Goedkeuring.
 17. Gemeenteschool : Aanwending lestijdenpakket 2021-2022 – Goedkeuring.
 18. Nominatieve subsidie Nabukodonosor – Goedkeuring.
 19. Nominatieve subsidie Gymfinity – Goedkeuring.
 20. Aankoop perceel Kerkeputten – Goedkeuring ontwerpakte.
 21. Verkaveling VK222/4 – Kromstraat – Goedkeuring traject van de wegenis.
 22. Heraanleg Polderstraat – Goedkeuring tracé van de wegenis.
 23.  Plaatsen van een ballenvanger in combinatie met hekwerk rondom het oefenveld OFC Rupelmonde (2021-0346) – Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring.
 24. Leveren en plaatsen los meubilair ’t Stadhuys Rupelmonde : verrekening – Goedkeuring.
 25. Aanvulling bestendig verkeersreglement in de Zegelaan t.h.v. nr. 58 te Kruibeke : Schrapping van een parkeerplaats voor mindervaliden – Vaststelling.
 26. Bestendig verkeersreglement inrichting van een rondpunt in de Dijkstraat – Goedkeuring.
 27.  Bestendig verkeersreglement rondpunt Vredelaan – Goedkeuring.
 28.  Aankoop van een 4,8 ton Camionette voor de gemeentelijke technische dienst (2021-0335) : Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring.
 29.  Ledverlichting tennisvelden TC Soks (2021-075) : Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring.
 30. KRU3025 Geeraard De Cremerstraat : Addendum op goedgekeurde Riopact samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding van werken ten laste van de Provincie Oost-Vlaanderen – Goedkeuring.
 31. KRU3018 Afkoppeling Polderstraat : Samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin NV en het Lokaal Bestuur Kruibeke – Goedkeuring.
 32. Heraanleg van de wandelpaden in het park Weispoel te Bazel (2020-686) : Aanpassing raming  – Goedkeuring.
 33. RUP CNR – Kaderovereenkomst – Goedkeuring.
 34. Vragenmoment van de raadsleden.

Geheime zitting.

 1. Ontslag wegens oppensioenstelling – Goedkeuring.

Dagorde OCMW-Raad

 1. Goedkeuring notulen.
 2. Kwartaalrapportering Financieel Directeur Q1/2021 OCMW-Gemeente – Kennisname.
 3.  Advies jaarrekening Zorgpunt Waasland.
 4. Rapport over de organisatiebeheersing – Kennisgeving.
 5. Kennisnemingen :
 6. De verslagen van het Vast Bureau d.d. 11.05.2021, 18.05.2021, 25.05.2021, 01.06.2021 en 08.06.2021.
 7. Het verslag van de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland d.d. 19.05.2021.
 8. Uitnodiging schriftelijke algemene vergadering van ‘Elk zijn Huis’.
 9. Kruibeke lokale armoedebarometer beleid 2021.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email