20181010_125522

Dagorde gemeenteraad 25.01.2021

1. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring

2. Kennisgevingen

3. Kennisgevingen

4. Charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ van de Vlaamse overheid – Goedkeuring

5. Belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten

6. VZW Wase Dierenbescherming – vraag verhoging subsidie vanaf 2021 – goedkeuring

7. Goedkeuring dading met KJV Kruibeke ivm achterstallige huurgelden

8. Concessieovereenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Kruibeke voor het gebied Kort Broek – Goedkeuring

9. Algemeen gemeentelijk politiereglement Kruibeke & Temse, inclusief GAS-reglementering – goedkeuring.

10. Diverse politieverordeningen en – reglementen – aanpassing i.v.m het GAS – goedkeuring.

11. Diverse politieverordeningen en – reglementen – intrekking n.a.v. de goedkeuring van beslissingen van hogere overheden en/of andere maatregelen – goedkeuring.

12. Provinciaal sanctionerend ambtenaar – aanstelling

13. Gemeentepersoneel – vaststellende ambtenaren GAS – aanstelling

14. Aanvullend bestendig verkeersreglement: Invoeren van een woonerf in de Anneliese Andriessenstraat – goedkeuring

15. Charter lokale aankopen door lokale overheden – goedkeuring

16. Aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van een bestaande loods voor de gemeentelijke Technische dienst (2021-018): lastvoorwaarden, raming en wijze van gunning – Goedkeuring

17. Ontwerp beleving kasteel Wissekerke in het kader van Steen tot Steen langs de Schelde (2020-105): Bijkomende opdracht: verrekening 1 – Goedkeuring

18. Jeugdwerkinitiatieven – Verdeling lokaalverbeteringssubsidies – goedkeuring.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email