phpiYAJmJ_5f199a4163adb_5f199ae8676aa

Dagorde gemeenteraad 25.05.2021 – 19u.30

1. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring

2. Toetreding   raamcontracten:   ICT   Stad   Brugge   /   Digitale   tv   en   digital   signage zorgbedrijf Antwerpen

3. Vernieuwen  MFC’s  en  printers  via  raamcontract  Creat-Farys  –  huurformule  met  een termijn van 60 maanden

4. Jaarrekening 2020 deel OCMW – goedkeuring

5. Jaarrekening 2020 deel gemeente – vaststelling

6. Bruikleenovereenkomst Stichting Vilain XIIII – Goedkeuring

7. Financiële  bijdrage  referentiearts  in  kader  van  de  covidpandemie  –  verlenging  – Goedkeuring

8. Erkenningsreglement sportclubs – Goedkeuring

9. Bouw jeugdlokalen Rupelmonde: aanpassing raming – Goedkeuring

10. Samenwerking   met   Cultuurconnect   –   Addendum   Speciale   Collecties   EBS   – Goedkeuring

11. Van  Steen  tot  steen  –  bouwkundige  werken  deel  1  (2021-0273):  lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring

12.KRU3025  Geeraard  de  Cremerstraat:  lastvoorwaarden,  raming  en  gunningswijze  – Goedkeuring

13.KRU3018  Afkoppeling  Polderstraat:  Lastvoorwaarden,  raming  en  gunningswijze  – Goedkeuring

14.Aanpassing van de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen –  goedkeuring.

15.Algemene  Vergadering  van  de  vereniging  Interwaas op 26 mei 2021 – goedkeuring agenda.

16. Vragenmoment van de raadsleden

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN + VRAGEN VOOR HET VRAGENMOMENT

Vanwege fractie D.E.N.E.R.T.

Bijkomende agendapunten :

  1. Plaatsen van lichtbruggen over de zebrapaden.
  2. Alle borden van zone 30 en 50 moeten, indien nodig, dynamisch zijn maar steeds allemaal verlicht met ledverlichting.
  3. De termijn voor de aanvragen van gemeentelijke premies zoals o.a. renovatiepremies worden met terugwerkende kracht opgeheven.
  4. Afschaffen van het staangeld van ambulante handel in de gemeente.

Vragen voor het vragenmoment:

  1. Hoever staat het met de betalingen aan Paul De Wachter.
  2.  Hoever staat het met het dossier van ’t Stadhuys en de eigenaar van het oude postkantoor te Rupelmonde.

U kan de gemeenteraad online volgen via Livestream (zie www.kruibeke.be)

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email