phpiYAJmJ_5f199a4163adb_5f199ae8676aa

DAGORDE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 21.12.2020

Gemeenteraad.

1. Verslag van de vorige zitting – goedkeuring.

2. Kennisgevingen.

3. Gemeentepersoneel – aanpassing arbeidsreglement – goedkeuring.

4. Gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling – goedkeuring.

5. Kwartaalrapportering financieel directeur Q3/2020 GEM – kennisgeving.

6. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2 OCMW Kruibeke – goedkeuring.

7. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging 1 AGB Kruibeke – goedkeuring.

8. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2 gemeente Kruibeke – vaststelling.

9. Gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein – goedkeuring.

10. Definitieve vaststelling van een straatnaam voor een nieuwe verkeersweg in de verkaveling ”Binnengebied Bazelstraat-Mercatorstraat-Polderstraat”: goedkeuring.

11. Ouderbijdragen gebruik Buitenschoolse Kinderopvang – aanpassing voorwaarden sociaal tarief – goedkeuring.

12. Soepbedeling Kruibeekse scholen – goedkeuring.

13. Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – goedkeuring.

14. Reglement vrijstelling voertuigen jaarlijkse autokeuring – goedkeuring.

15. Aanvullend bestendig verkeersreglement in de Molenstraat thv 30 te 9150 Kruibeke – inrichten parkeerplaats voor gehandicapten – vaststelling.

16. Aanvullend bestendig verkeersreglement – Invoering van een woonerf in de nieuwe verkaveling Ten Wijngaarde – goedkeuring.

17. Samenwerkingsovereenkomst vzw De Keerkring – goedkeuring.

18. Samenwerkingsovereenkomst – Logo Waasland – goedkeuring.

19. Lokale economie – samenwerkingsovereenkomst met de provincie mbt de ter beschikking stelling van een expert – goedkeuring.

20. Gegevensuitwisseling databanken privéwaterafvoer – goedkeuring.

21. Bouwproject Altena – selectieleidraad – goedkeuring.

22. Wonen – actieprogramma gronden Vlaamse besturen – goedkeuring.

23. Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunale vereniging Ibogem op 14 december 2020: bekrachtiging principebeslissing college van burgemeester en schepenen van 1 december 2020.

24. Buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging Interwaas op 9 december 2020: bekrachtiging principebeslissing college van burgemeester en schepenen van 1 december 2020.

25. Buitengewone algemene vergadering van Intergem van 17 december 2020 – bekrachtiging principebeslissing college van burgemeester en schepenen van 1december 2020.

26. Vragenmoment van de raadsleden.

Bijkomende agendapunten

Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

1.  Goedkeuring notulen.  De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2020

2.  Aanpassing arbeidsreglement – bijlage telewerk

3. Aanpassing rechtspositieregeling

4. Meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2 OCMW Kruibeke – goedkeuring

5. Kwartaalrapportering financieel directeur Q3/2020 OCMW – kennisname

6.   Hof van Altena – goedkeuring selectieleidraad

7.  Huishoudelijk reglement Lokaal Opvanginitiatief – goedkeuring.

8.  Varia- gift – aanvaarding

9. Kennisnemingen.

Bijkomende agendapunten.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email