raad_vergadering_online5e8592d7499df

Dagorde van de digitale gemeenteraad van 26 april 2021

Vooraf aan de dagorde: ‘Woord van de Burger’ vanwege de Jeugdraad

1. Kennisgevingen.

2. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring.

3. Gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling – Goedkeuring.

4. 2020 toelage babysitdienst gezinsbond – Goedkeuring.

5. Financiële steun kandidatuur Nationaal Park Scheldevallei – Goedkeuring.

6. Aankoop perceel Kerkeputten – Goedkeuring principe.

7. Kasteeldomein Wissekerke – paardenweide – Aankoop – Goedkeuring ontwerpakte.

8. Schenking van het vroege oeuvre van Jozef van Ruyssevelt – Goedkeuring.

9. Bestendig verkeersreglement: De invoering van een fietsstraat in de Kemphoekstraat – Goedkeuring.

10. Bouw jeugdlokalen Kruibeke Chiro meisjes Adelheid: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring.

11. Erkenningsaanvraag – Logo Waasland – Principiële Goedkeuring.

12. Gemeentelijk tariefreglement voor het gebruik van parkeerverbodsborden door particulieren – Goedkeuring.

13. Buitengewone Algemene Vergadering en Algemene Vergadering Ibogem op 18 mei 2021 – Goedkeuring punten van de agenda.

14. Algemene vergadering van de intercommunale vereniging Intergem op 17 juni 2021 – Goedkeuring punten van de agenda.

15. Algemene Vergadering van de vereniging Zefier cvba op 10 juni 2021 – Goedkeuring punten van de agenda.

16. Algemene Vergadering van TMVS DV op 15 juni 2021 – Goedkeuring punten van de agenda.

17. Vragenmoment van de raadsleden

Bijkomende agendapunten

1.Vraag om ook een fietsstraat in te voeren in de Lange Gaanweg en omgeving (Kristof Van de Vijver).

2.Vraag om een geïntegreerd afvalplan op te maken met verschillende acties opgesteld door experts + inclusief een aantal bijkomende acties.

U kan de OCMW- en Gemeenteraad live volgen via

https:web-kruibeke.streamovations.be

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email