33c3011c5e87b41a1f4641841801d231

Kerkfabriek Rupelmonde

  • Uit de gemeenteraad van 07.09.2020 onthouden we o.a. dat de kerkfabriek van Rupelmonde een bedrag van 15.000 € voorziet voor de dringende vernieuwing van de klokkenaansturing die al meer dan 30 jaar in dienst is.  Het functioneert nog naar behoren, maar de bedieningsmogelijkheden zijn beperkt. Clock-o-matic had bij haar laatste controle aangegeven dat bij eventuele panne het ontbreken van nodige wisselstukken een probleem zou zijn. Vandaar de eerdere beslissing van de kerkfabriek om het huidige systeem te vervangen door het nieuwste Apollo III-systeem.  Daarnaast biedt dit nieuwe systeem nog andere mogelijkheden o.a. het beheersen van een goede temperatuur in de kerk (bijvoorbeeld t.g.v. liturgische diensten). Met deze investering van de klokaansturing wordt tevens een verdere automatisering voorzien van de aansturing van de verwarming om verdere energiebesparingen te kunnen realiseren.  De werken die de installatie van Apollo III meebrengen, starten volgende week.
  • Verder overweegt de kerkraad de aankoop van een appartement om de inkomsten van het privaat patrimonium te verhogen wat een gunstig effect zal hebben op de exploitatie-inkomsten. Het is voorzien dat het budget voor de aankoop verdeeld wordt over twee budgetjaren (2020 en 2021) naargelang het appartement wordt afgewerkt.
  • Voor de mensen die zich afvragen waarom de kerkfabriek zijn privaat patrimonium kan uitbreiden terwijl het gemeentebestuur jaarlijks het tekort aanvult op de begroting geeft  burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) deze toelichting: De aankoop dient gezien te worden  in een ruimer perspectief.  In principe is de “kerkfabriek” eigenlijk onderdeel van de “gemeente” of kerkfabriek = gemeente.. De kerkfabriek is wettelijk verplicht te investeren in onroerend goed als zij over financiële middelen beschikt.  De kerkfabriek van Rupelmonde kan die aankoop op dit ogenblik dus doen omdat zij geld hebben ontvangen uit de verkoop van het Gildenhuis in Rupelmonde.  Ook de  VZW Parochiale Werken in Rupelmonde kreeg geld uit de verkoop van het Gildenhuis.  Zij investeren mee in de jeugdlokalen van Rupelmonde voor een zeer aanzienlijk bedrag (250.000,- €).

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email