Back view of business woman talking to her colleagues about business plan in video conference. Multiethnic business team using laptop for a online meeting in video call. Group of businessmen and businesswomen smart working from home.

Kort verslag gemeentelijke commissie van 17.05.2021

Tijdens de gemeentelijke commissie van 17.05.2021 stonden volgende punten op de dagorde :

  1. Ibogem: toelichting bij de nieuwe inrichting van het containerpark in Rupelmonde.

De heer Wim Beeldens (Ibogem) geeft een uiteenzetting bij de nieuwe organisatie van het containerpark in Rupelmonde.  Een belangrijk punt daarbij is dat de niet-betalende zone die zich nu vóór de ingang van het containerpark situeert opgenomen wordt binnen het vernieuwde containerpark.   De ruimte die vooraan vrijkomt zal volgens  burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) ingericht  worden als kleine clusterparking  o.a. als compensatie voor het verdwijnen van de parkeerplaatsen door de bouw van een nieuw appartementsgebouw dat op de gronden van de voormalige Carrefour komt.  Er komt een groene buffer en de parking wordt onthard en vergroend.

De niet-betalende zone wordt geïntegreerd in het vernieuwde containerpark bij het binnenkomen aan de rechterkant.  De containers met de verschillende fracties worden allemaal bovengronds geplaatst en zullen gegarandeerd van een veilige trap met antislip voorzien worden.    De totale capaciteit van het park blijft hetzelfde als voorheen waarbij een ietsje  minder ruimte voorzien wordt voor groen (2 zones).  Asbest zal terug op een ‘veilige’ manier ingezameld kunnen worden.

De werkzaamheden zullen gefaseerd verlopen.  In eerste instantie zal de bestaande site volledig leeg gemaakt worden en daarna wordt de nieuwe site opgebouwd.  Het park zal daardoor 3 à 4 maanden volledig gesloten worden.  Op dit ogenblik wordt nog bekeken of een mini-recyclagepark met enkele fracties tijdelijk op de plaats van de huidige niet-betalende zone kan voorzien worden.  Voor alle ander afval zullen de mensen naar de andere recyclageparken van Ibogem  (Melsele of Verrebroek)  moeten gaan waar de nodige capaciteit aanwezig is.

Ibogem heeft ondertussen al een open en constructief gesprek gehad met de buurt en voorziet  begin juni nog een extra infomoment met de buurtbewoners waarbij vanuit die hoek nog een aantal voorstellen verwacht wordt.

Men verwacht te kunnen starten met de werkzaamheden- nadat alle noodzakelijke vergunningen zijn afgeleverd- in het voorjaar 2022.

  • Stand van zaken m.b.t. het project ‘Van Steen tot Steen’.

Sofie De Schutter (diensthoofd Cultuur, Toerisme & Mondiaal Beleid) geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken.  Kasteel Wissekerke kadert in dit grote project waarbij een aantal kastelen langs de Schelde, tussen het Gravensteen van Gent en het Steen in Antwerpen, een internationaal toeristisch aantrekkingspunt zal vormen.  Het is de bedoeling dat de connectie met de andere kastelen onder de aandacht wordt gebracht; dat het een totaal ‘belevingsproject’ wordt waarbij de lokale gemeenschap in ruime mate betrokken wordt.  Het ganse domein zal ‘autoluw’ zijn vanaf de toegangspunten.  De oprijlaan wordt opnieuw aangelegd en de paden rond het kasteel zullen in een betere staat gebracht worden.  Het gelijkvloers zal volledig ontsloten worden voor mensen die zich in een rolstoel verplaatsen.  Voor wat de toegang tot de verdiepingen betreft wordt  een oplossing gezocht met bv. een webcam en tablet.

De vroegere moestuin achter de Lamperstraat wordt door de gemeente in eigen beheer aangelegd.  Men denkt hierbij aan de aanleg van een belevings- en pluktuin,   en een niet-traditionele speeltuin.  Het stuk van de oude muur blijft staan; enkele gebouwtjes zonder historische waarde zullen verdwijnen.  Er wordt nog verder overleg met de bewoners van de Lamperstraat voorzien.

Vanaf 1 september 2021 zal het kasteel dus niet meer toegankelijk zijn omwille van de werkzaamheden.

Men verwacht het kasteel terug voor het publiek te openen in juni 2022.  De academie (met o.a. een polyvalente ruimte) blijft een onderkomen vinden in het kasteel en de activiteiten van de senioren verhuizen naar Duc d’O.          

Gemeenteraadslid Jos Stassen (SVK) vraagt of er ook een toegangsweg via De Duiventoren kan voorzien worden.  Hij vindt dat hiervoor de nodige druk moet gezet worden bij de huidige eigenaars.  Hij vindt dat De Duiventoren integraal deel uitmaakt van het kasteeldomein.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat dit op dit ogenblik omwille van het feit dat er geen erfdienstbaarheid op de grond ligt en het hier gaat om eigendomsrechten nog niet  kàn. Schepen Filip Vercauteren (CD&V) vult aan met te zeggen dat men hier zoekt naar een, voor iedereen bevredigende oplossing, door te praten; hij wil zeker geen dreigende taal in dit dossier.

  • Toelichting bij de Jaarrekeningen van het OCMW, de gemeente en het AGB.

Financieel Directeur Nathalie. Van Meirvenne  geeft een uitgebreide toelichting bij bovengenoemde jaarrekeningen die ter goedkeuring op de gemeenteraad van dinsdag 25 mei 2021 op de agenda staan

.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email