adobestock-bomen-bos

Kruibeke gaat voor meer CO2.

Onze burgemeester Dimtri Van Laere, ondertekende het Bomencharter Vlaanderen en bevestigde hiermee het engagement van de gemeente Kruibeke om gedurende de komende 5 jaar minimum 1600 bomen (tot 3200 bomen) aan te planten. 

Het Charter werd ondertekend door 95 steden en gemeenten uit alle provincies.  Samen engageren ze zich om 938.000 bomen te planten in de periode 2019-2024.

Kruibeke ondertekende dit charter met veel enthousiasme in de overtuiging dat bomen de klimaatopwarming verminderen (opname van CO2); dat ze bescherming bieden tegen hitte, droogte en overstromingen; dat ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een lawaaibuffer vormen en dat bomen verder de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit bevorderen.

Kruibeke plant heel wat boomplant-projecten: de aanleg van een geboortebos (ca. 150 geboorten x 5 jaar = 750 bomen); een actie “plant een boom in je tuin” i.s.m. natuurpunt; controle op heraanplanten van vroeger gekapte percelen, promoten van de aanleg van geveltuintjes, het geven van een gemeentelijke toelage aan natuurverenigingen, de aanleg van kleine bospercelen op gemeentelijke of particuliere gronden.  Kruibeke kiest ook voor de vergroening van de kerkhoven. Ook in de Weispoel  is beslist  nog plaats voor meer groen.   Wat de gekapte Canadapopulieren op de Schans Landmolen betreft, deze waren rijp om gekapt te worden.  Er waaiden meer bomen omver dan dat er recht bleven staan. Hiervoor werd een kapvergunning afgeleverd door Agentschap Natuur en Bos.  Zodra het kan wordt er – op kosten van de eigenaar – terug een bos aangeplant met meer waardevolle bomen.  Dit nieuwe bos wordt een oase van rust zijn met een perfect evenwicht tussen cultuur en ecologie waar iedereen welkom zal zijn.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email