phpRxNOqt_5f55f04b5fa5d_5f55f06dbea3d

Noodfonds voor Kruibeekse verenigingen

De gemeente Kruibeke ontving van de Vlaamse overheid 172.448,55 euro ter ondersteuning van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.  De gemeente kon zelf invullen op welke manier zij deze middelen wenste te verdelen.  Kruibeke besliste om de werkingstoelagen naar de verenigingen te verdubbelen en een deel te voorzien voor welzijnsorganisaties en seniorenverenigingen.   Bijna alle verenigingen hebben hun inkomsten drastisch zien dalen.  Corona belette immers dat het praktisch onmogelijk was activiteiten te organiseren voor de leden. Bijkomend probleem was uiteraard dat de leden wel lidgeld betaalden maar daar niets voor in de plaats kregen. 

Kruibeke verdeelde 30.000 euro over de sportverenigingen, 7.500 euro gaat naar de cultuurverenigingen, 5.000 euro naar de jeugdverenigingen, 4.000 euro naar verenigingen die zich bezig houden met kansarmoede en 4.000 euro naar jeugdhuis Ter Walle.  Hiermee  hoopt men het coronaleed een beetje te verzachten.  Er worden ook 25.000 euro opzij gezet voor evenementen die coronaproof georganiseerd worden.

De resterende middelen worden door de gemeente opzij gezet en dienen als coronabuffer voor eventuele toekomstige ondersteuning,  waar nodig.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email