phpaJscxO_5f68bb8b12e0e_5f68bbb066493

WEETJES uit de gemeenteraad van 22.02.2021

Belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein.

Om steeds een duidelijk zicht te hebben op de innames van het openbaar domein werd een reglement goedgekeurd.  Deze innames van het openbaar domein dienen te worden aangevraagd via een daartoe bestemd aanvraagformulier.  Hierbij dient de begin- en einddatum ingevuld te worden.  De aanvrager ontvangt hiervoor een vergunning; deze wordt in een databank ingevuld die door de verschillende gemeentelijke diensten kan geraadpleegd worden.  Bij belemmering die langer duurt dan toegestaan kan opgetreden worden. Voor de verschillende soorten innames zijn tarieven opgemaakt.

Dit agendapunt wordt, na discussie, meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

Betaling werking 2020 vzw De Keerkring

Vzw De Keerkring geeft al jaren opvoedingsadvies tijdens een spreekuur voor ouders binnen de gemeente.  Ze zetten in op groeps- en individuele werking met kwetsbare gezinnen, geven opvoedingsondersteuning, met aandacht voor alle mogelijke problemen op de andere levensdomeinen.  Er wordt een project gelopen met de deelnemers vanuit de individuele behoeften.

Voor het voorbije werkingsjaar 2020 is er een overeenkomst afgesloten waarbij de gemeente een toelage van 15.000 euro zal betalen om het aanbod te faciliteren binnen de gemeente.  Deze toelage werd vroeger door het OCMW betaald en komt nu ten laste van de gemeente.

Gemeentelijke huisvestingspremies.

De gemeenteraad keurde de verlenging van volgende huisvestingspremies goed:

  • De gemeentelijke gevelrestauratiepremie;
  • De overname rentelast  van de Vlaamse energielening voor niet-doelgroep-dossiers;
  • De aanvullende gemeentelijke aanpassings- en verbeteringspremie, te verlengen met actualisatie van de Vlaams regelgeving.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email