phpxe6hwP_55e9523e91834

Weetjes uit de gemeenteraad van 25/1/21: slot

Huisvuilbelasting

Alle fracties van de gemeenteraad zijn het er over eens dat het Diftarsysteem de mensen zal aanzetten om nog beter te sorteren.  De invoering van pmd + en diftar op restafval zal hier zeker toe bijdragen.  De huisvuilkost voor de inwoners zal – zodra iedereen zich heeft aangepast aan ‘het nieuwe sorteren” – daardoor op termijn lager komen te liggen dan met het systeem van de grijze zakken.

Op het voorstel om de belasting op het huisvuil af te schaffen wordt niet in gegaan omdat men niet mag vergeten dat de gemeente jaarlijks nog een belangrijk bedrag van 1.094.000 € moet betalen voor de totale dienstverlening van Ibogem terwijl de gemeentelijke huisvuilbelasting 290.000 € aan inkomsten geeft voor de gemeente.  In de 1.094.000 € zitten allerlei zaken die Ibogem voor de aangesloten gemeenten uitvoert  o.a. de organisatie van de kringloopwinkel, het uitbaten van de recyclageparken en het sensibiliseren rond afval. 

De gemeente staat zelf ook nog in voor een aantal activiteiten die verband houden met de afvalbehandeling : plaatsen en leegmaken van de gemeentelijke vuilbakjes, opruimen en weghalen van zwerfvuil, enz…  Schepen Filip Vercauteren (CD&V) zegt verder dat er belangrijke groepen zijn die een vermindering krijgen van 55,- € per gezin naar 25,- € voor alleenstaanden, één-oudergezinnen, gezinnen waarvan 1 lid ouder is dan 65 jaar, mensen met een verhoogde tegemoetkoming enz…   Hij zegt verder dat er nog gezocht wordt naar een manier om gezinnen met kleine kinderen die pampers gebruiken, tegemoet te komen.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email