phpBgfUlG_5bd9aac67c52c_5bd9ab378bbea

Goedgekeurde tariefreglementen

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 30.11.2020 werden onderstaande tariefreglementen goedgekeurd.

– Tariefreglement gebruik gemeentelijke lokalen. 

– Tariefreglement gebruik gemeentelijk feestmateriaal.

– Tariefreglement verkoop huisvuilzakken en gebruik ondergrondse sorteerstraten en Diftarcontainers voor GFT- en restafval per 1 januari 2021. 

– Subsidiereglement ondersteuning evenementen.

– Verdeling middelen uit het Coronanoodfonds – Cultuur, jeugd, sport en welzijn.

– Subsidiereglement voor corona-hinderpremie.

– Subsidiereglement voor tussenkomst corona in de te betalen huur voor niet-gemeentelijke lokalen.

– Subsidiereglement voor extra ondersteuning van coronaproof evenementen.

– Subsidiereglement fusiebeleid Kruibeekse sportclubs.

Al deze reglementen verschijnen eerstdaags gedetailleerd op de gemeentelijke website www.kruibeke.be

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email