geld_lr

Ondersteuning evenementen

In het verleden gebruikten verschillende verenigingen de gemeentelijke lichte vrachtwagen met laadklep om materiaal te kunnen vervoeren voor hun evenement.  Hierdoor kon de gemeentelijke technische dienst dikwijls geen gebruik meer maken van dit voertuig voor de uitoefening van hun dagdagelijkse taken.  Hiervoor werd een oplossing gezocht en gevonden.  De gemeente verleent één keer per jaar een financiële tussenkomst per vereniging, aangesloten bij een erkende adviesraad, voor het huren van een lichte vrachtwagen, rijbewijs Categorie B, bij een externe firma.  Deze tussenkomst wordt vastgesteld op 75% van de kostprijs, op voorlegging van factuur en betalingsbewijs, met een maximum van  200 euro per vereniging en per jaar.

Het kampvervoer blijft apart betoelaagd door de gemeente.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email