eeedf3ae87b398d7a8f3c1eefd1c625a_242fc4bad764b7e5a0d4aa0804283705f7bb509e

Ongenoegen over Kerkpleinen in Bazel en Rupelmonde

  • In Rupelmonde is men ontevreden over het feit dat het materiaal van de aannemer die het nieuwe gemeentehuis bouwt het Kerkplein al jaren blijft ontsieren.  Bovendien vragen de Rupelmondenaren zich af hoe lang het nog moet duren vooraleer deze werken zullen beëindigd zijn.

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is de gemeente door het contract met de aannemer aan handen en voeten gebonden.  De aannemer voert af en toe werkzaamheden uit; de ramen zijn geplaatst, de bezetting is gebeurd.  De kraan kan nog niet weg want de aannemer heeft die nog nodig. Ondertussen is de maximale boete, zoals vastgelegd in het contract, al lang bereikt. >Hierdoor kan de gemeente geen druk meer uitoefenen op de aannemer.

  • Er zijn nogal wat klachten m.b.t. het parkeren op het Kerkplein van Bazel o.a. ook van de bewoners van dit woonerf.  Blijkbaar is de reglementering die daaromtrent bestaat weinig op amper gekend.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat er nu opdracht gegeven is om extra controles uit te voeren.  Er mag enkel op de aangeduide plekken geparkeerd worden.  De gemeente zal er ook voor zorgen dat parkeren op andere plaatsen “fysiek” onmogelijk gemaakt worden.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email