phpLmpegU_55d570758f291-1

Reglement GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie)

Op maandag 22 februari werden bij het begin van de gemeenteraad de agendapunten m.b.t. de invoering van een nieuw intergemeentelijk politiereglement waarin ook de mogelijkheid van GAS wordt voorzien, van de dagorde gehaald.

Dit gebeurde omdat er voorlopig geen meerderheid kon gevonden worden om dit reglement in Kruibeke in te voeren. Het grootste struikelblok is de mogelijkheid om GAS boetes toe te passen. Catherine Hermans, onafhankelijk gemeenteraadslid, kon zich niet aansluiten bij de goedkeuring van dit dossier.  Haar argumentatie hiervoor dat zij meer gelooft in bemiddeling snijdt volgens Van Laere (N-VA) echter geen hout. De bemiddelingsprocedure zit namelijk ingebakken in het ganse GAS reglement. Slechts als uiterst redmiddel kan er een geldboete opgelegd worden. Door de toepassing van GAS mogelijk te maken kan het gemeentebestuur en uiteindelijk de gemeenteraad mee beslissen welke overlastproblemen worden aangepakt.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) blijft geloven in GAS en alle mogelijkheden die dit biedt van verwittiging, bemiddeling tot gemeenschapsdienst of boete.  Volgens hem is het zeker niet de bedoeling om massaal boetes uit te delen.  Er wordt altijd eerst getracht om tot een oplossing te komen via bemiddeling; er kunnen alternatieve ‘straffen” voorgesteld worden.

In Kruibeke wil men vooral inzetten op kleine vormen van overlast zoals bijvoorbeeld sluikstorten, vandalisme of mensen die halsstarrig weigeren om honden aan de leiband te houden.

Bovendien zit Kruibeke in één politiezone met Temse en men wil niet dat er verschillende regels gelden in de beide gemeenten.

Er zal dus terug onderhandeld moeten worden wil men met de invoering starten op 1 mei 2021.  Daarbij streeft men naar een formule die in de gemeenteraad een zo breed mogelijk draagvlak heeft.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email